Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – etap II - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – etap II

Zadanie nr 12 w ramach projektu
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy
w ramach ZIT WOF etap I

W ramach tego etapu nowa trasa dla rowerów i pieszych powstała po obydwu stronach ulicy: po wschodniej stronie od ul. Racławickiej do ul. KOR, po zachodniej – od ul. Pruszkowskiej do ul. KOR.

Jednocześnie zmodernizowane zostały sygnalizacje świetlne na całym ciągu, dzięki czemu powstały przejazdy dla rowerów na 9 skrzyżowaniach, zaś światła zostały skoordynowane, usprawniając ruch. W ramach inwestycji przebudowany został również wiadukt nad torami kolejowymi. Dzięki zwężeniu pasów ruchu (ich liczba nie zmieniła się) zamiast wąskiego chodnika pojawiły się tam dwa szerokie asfaltowe ciągi pieszo-rowerowe.

 

Dane liczbowe są podane łącznie dla obydwu etapów budowy korytarza rowerowego.

Łącznie do dyspozycji rowerzystów jest blisko 7 kilometrów nowej infrastruktury. Trasa połączyła ze sobą istniejące ciągi na ul. Banacha, na Polu Mokotowskim, na ul. Racławickiej oraz w ciągu ul. 17 Stycznia-Cybernetyki. Wygodny dojazd do Śródmieścia zyskali rowerzyści z Mokotowa, Ochoty i Włoch.

Zmiany zauważą z pewnością również piesi. Do tej pory na całej długości ulicy Żwirki i Wigury istniejące kilkudziesięcioletnie chodniki były w bardzo złym stanie, a na niektórych odcinkach infrastruktury dla pieszych nie było wręcz wcale.

Inwestycja okazała się być jedną z najtrudniejszych w Warszawie, ze względu na zabytkową aleję lip ciągnącą się w kilku szpalerów wzdłuż całej ulicy. Łącznie pod ścisłą ochroną rośnie tu ponad 1000 lip. Zgodnie z prawem, prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych w takim miejscu wymaga udzielenia odstępstwa przez Radę Warszawy. Stąd też przy projektowaniu trasy każdy jej szczegół był uzgadniany z Biurem Ochrony Środowiska, które nałożyło na nas szereg obostrzeń i ograniczeń w celu ochrony korzeni i koron drzew.

To ze względu na konieczność minimalizacji wpływu na drzewa musieliśmy zwęzić ciągi do minimalnych szerokości, a na niektórych odcinkach poprowadzić wspólny ciąg pieszo-rowerowy. Wytyczne dotyczyły też metod prowadzenia prac – większość robót, które zwykle prowadzi się z użyciem ciężkiego sprzętu,

Powered by Projectic.pl