ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
06-12-2014

Dzielnica Białołęka

1. Obszar „ŻERAŃ”:
Teren ograniczony ulicami: od strony południowej Trasą Toruńską, od wschodniej ul. Białołęcką, ul. Włodkowica, ul. Szlachecką, ul. Płochocińską, od północy projektowaną Trasą Mostu Północnego, od zachodu rzeką Wisłą.

2. Obszar „TARCHOMIN”:
Teren ograniczony: od południa projektowaną Trasą Mostu Północnego, od wschodu ulicą modlińską, od północy ul. Mehoffera, od zachodu rzeką Wisłą.

3. Obszar „NOWODWORY”:
Teren ograniczony: od południa ul. Mehoffera, od wschodu ul. Modlińską, od północy granicą miasta i od zachodu rzeką Wisłą

4. Obszar „DĄBRÓWKA SZLACHECKA”:
Teren ograniczony: od południa ul. Mehoffera, od wschodu ul. Łąkową, ul. Czajki i ul. Skierdowską, od zachodu ul. Modlińską, od północy ul. Chlubną

5. Obszar „HENRYKÓW”:
Teren ograniczony: od południa projektowaną Trasą Mostu Północnego, od wschodu torami kolejowymi, od północy ul. Mehoffera, od zachodu ul. Modlińską

6. Obszar „CHOSZCZÓWKA”:
Teren ograniczony: od południa ul. Chlubną, ul. Czajki i ul. Skierdowską, ul. Łąkową, ul. Mehoffera, ul. Polnych Kwiatów oraz granicą między lasem a linią zabudowy wzdłuż osiedla Polnych Kwiatów, od wschodu ul. Insurekcji, od północy granicą miasta, od zachodu ul. Modlińską

7. Obszar „BIAŁOŁĘKA DWORSKA”:
Teren ograniczony: od zachodu torami kolejowymi, od południa projektowaną Trasą Mostu Północnego, od wschodu ul. Ornecką, od północy granicą miasta, ul. Insurekcji, granicą między lasem a linią zabudowy wzdłuż osiedla Polnych Kwiatów.

8. Obszar „SZAMOCIN”:
Teren ograniczony: od zachodu ul. Ornecką, od południa projektowaną Trasą Mostu Północnego, od wschodu ul. Płochocińską, od północy granicą miasta.

9. Obszar „BRZEZINY”:
Teren ograniczony: od zachodu ul. Białołęcką, ul. Włodkowica, ul. Szlachecką, ul. Płochocińską, od południa Trasą Toruńską od wschodu ul. Ostródzką, od północy ul. Zdziarską i ul. Przy Kanale

10. Obszar „GRODZISK”:
Teren ograniczony: od południa Trasą Toruńską, od zachodu ul. Ostródzką, do północy ul. Zdziarską, od wschodu granicą miasta

11. Obszar „KOBIAŁKA”:
Teren ograniczony: od północy i wschodu granicą miasta, od południa ul. Zdziarską i ul. Przy Kanale, od zachodu ul. Płochocińską

Zdjęcia

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie