ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
06-12-2014

Dzielnica Włochy

1. Obszar "Nowe Włochy":
obejmujący: Ogród Włochy, Nowe Włochy, Folwark Karolin, Kolonia Wiktoryn, grunty wsi Szamoty i grunty osady Czechowice — Miasto- Ogród Włochy - obejmuje obszar: na wschód od ul. Obywatelskiej do linii kolejowej
Warszawa - Żyrardów, granicę północną stanowi linia kolejowa Warszawa - Łowicz ( granica z
dzielnicą Bemowo ), granicę południową stanowi linia kolejowa ze stacją Warszawa Ursus Płn.,
przebiegająca po granicy  z dzielnicą Ursus.
— Nowe Włochy - obejmuje obszar: - część terenów pochodzących z planu parcelacyjnego Miasto
.. - Ogród Włochy w granicach opisanych powyżej. Nazwą tą posługują się mieszkańcy
zamieszkujący na tym terenie.
— Folwark Karolin - obejmuje obszar na wschód od zbiegu granic dzielnic Ursus i Bemowo do
ul. Obywatelskiej.    
— Kolonia Wiktoryn - obejmuje obszar na wschód od ul. Dźwigowej do ul. Potrzebnej. Granicę
obszaru od strony południowej stanowi ulica Redaktorska, a od strony północnej linie kolejowe
przebiegające po granicy z dzielnicą Wola.
— Grunty wsi Macierzysz i wsi Odolany - obejmują obszar : na północ od ul. Noteckiej do linii. kolejowej Warszawa - Łowicz (granica z dzielnicą Bemowo) i na wschód do ul. Dźwigowej.
— Grunty wsi Szamoty i Grunty osady Czechowice   -obejmują obszar : na południe od ul. Przepiórki do ul. Świerszcza.
— Nowe Włochy - przebiega od zbiegu granic Dzielnic Ursus i Bemowo w kierunku północno - wschodnim, południową stroną linii kolejowej (wzdłuż granicy z dzielnicą Bemowo ) do ul. Dźwigowej - południowa strona linii kolejowej ( wzdłuż granicy z dzielnicą Wola ) do ul. Potrzebnej - zachodnia strona toru kolejowego w rejonie parowozowni „Odolany" - w kierunku południowo - zachodnim wzdłuż linii kolejowej Warszawa. - Żyrardów, ze stacją kol. Warszawa - Włochy do granicy z Dzielnicą Ursus - w kierunku północno - zachodnim wzdłuż linii kolejowej. ze stacją Warszawa Ursus Północny, równolegle do ul. Świerszcza - do zbiegu granic dzielnic Ursus i Bemowo.

2. Obszar "Stare Włochy":
obejmujący: Solpise, Witoszyn, Wiktoryn, Budki Szczęśliwickie i Stare Włochy

— Solipse - przebiega w    kierunku północno - wschodnim   linią kolejową od granicy z dzielnicą Ursus
równolegle do ulicy Tynkarskiej - na południe od stacji kolejowej Warszawa - Włochy w przedłużeniu ul. Popularnej do ul. Bol. Chrobrego —ul. Bol. Chrobrego — ul. Kleszczowa — na północ do ul. Husarskiej - na wschód od ul. Wilczyckiej - strona północna ul. Karatowej - strona wschodnia ul. Dukatowej - przez ul. Kleszczową ulicą Badylarską do granicy z dzielnicą Ursus. Wzdłuż granicy z dzielnicą Ursus w kierunku północno - zachodnim - przez ul. Ryżową - ul. Zapustna ( wzdłuż granicy z dzielnicą Ursus ) - do linii kolejowej.
— Witoszyn - przebiega linią kolejową w kierunku północno - wschodnim od przedłużenia ulicy Gryczanej, do przedłużenia z ul. Czółenkową - ul. Czółenkowa - ul. Starowiejska - ul. Poziomkowa - ul. Szczęsna-do linii kolejowej w przedłużeniu ul. Gryczanej.
— Wiktoryn - przebiega linią kolej ową w kierunku południowo - wschodnim, od przedłużenia ulicy Czółenkowej przecinając ul. Poronińską - w kierunku południowym na zachód od ul. Budki Szczęśliwickie przez ul. Włodarzewską do zbiegu Al. Jerozolimskich z ul. Popularną- ul. Popularna w kierunku wschodnim - ul. Pryzmaty - ul. Łopuszańska w kierunku zachodnim przez Al. Jerozolimskie - w kierunku północnym na zachód od ul. Czereśniowej - ul. Popularna - w kierunku północnym, na zachód od ul. Naukowej - ul. Czółenkowa — linia kolejowa.
— Budki Szczęśliwickie - przebiega: pomiędzy liniami kolejowymi w kierunku zachodnim na północ od ul. Chylońskiej, . granicą z dzielnicą Wola - granica z dzielnicą Ochota linią kolejową w kierunku południowym przez ul. Poronińską - Al. Jerozolimskie w kierunku południowym - ul. Włodarzewska w kierunku zachodnim - na zachód od ulicy Budki Szczęśiiwickie - linia kolejowa w kierunku północno -zachodnim - granica z dzielnicą Wola na północ od ul. Chylońskiej.
— Stare Włochy - przebiega od linii kolejowej Warszawa - Żyrardów w kierunku południowo — wschodnim. w przedłużeniu ul. Gryczanej - ul. Gryczana - ul. Starowiejska - wschodnia strona ul. Czereśniowej do ul. Popularnej - ul. Popularna - wschodnia strona ul. Krańcowej - ul. Kleszczowa do przedłużenia z ul. Dukatową - ul. Dukatowa - północna strona ul, . Karatowej - wschodnia strona ul. Wilczyckiej - ul. Husarska - na wschód od ul. Bol. Chrobrego - ul. Kleszczowa - ul. Bol. Chrobrego - przedłużenie ul. Popularnej w kier. zachodnim do linii kolejowej Warszawa - Żyrardów - wzdłuż linii kolejowej w kierunku północno-wschodnim do przedłużenia z ul. Gryczaną.

3. Obszar "Raków":
obejmujący: Raków, Szczęśliwice

— Raków - przebiega : na wschód od linii kolejowej WKD w przedłużeniu ul. Zagadki - ul, Bakalarską, na zachód od Al. Krakowskiej, w kierunku południowym przez ul. Podborską do ul. Łopuszańskiej - ul. Łopuszańska - ul. Flisa w kierunku południowym do ul. Krakowiaków — ul. Krakowiaków w kierunku zachodnim ul. Działkowa w kierunku północnym przez ul: Łopuszańską - linia WKD w kierunku północnym równolegle do ul. Równoległej do przedłużenia ul. Zagadki.
— Szczęśliwice - przebieg : Ul.   Włodarzewska   w   kierunku   wschodnim   od   ul .   Budki   Szczęśliwickie   przez  Al. Jerozolimskie   - linia kolejowa Warszawa - Radom w kierunku południowo-wschodnim do Al   Krakowskiej -  Al. Krakowska w kierunku południowym - ul. Bakalarską - przedłużenie ul Bakalarskiej w kierunku zachodnim do linii kolejowej WKD do przedłużenia ulicy Zagadki - ul. Pryzmaty - ul Popularna - w kierunku północno zachodnim przez Al. Jerozolimskie do ul. Włodarzewskiej.

4. Obszar "Salomea":
Przebiega ulicą Kleszczową w kierunku wschodnim od przedłużenia z ul. Dukatową -ul. Łopuszańska, przez Al. Jerozolimskie - ul. Działkowa w kierunku południowym przez ul. Krakowiaków od ul. Serwituty - w kierunku zachodnim na południe od ul. Serwituty ze stacją kolejową Salomea, przez ul. Jutrzenki i Salomejską - ul. Badylarska w kierunku północnym przez Al. Jerozolimskie do ul. Kleszczowej.

5. Obszar "Opacz Wielka":
Przebiega: w kierunku wschodnim na południe od stacji kolejowej Warszawa Salomeą od ul. Badylarskiej przez ul. Jutrzenki do ul. Działkowej - ul. Działkową w kierunku południowym - ul. Foliałowa do granicy miasta - granica miasta, w kierunku północno -zachodnim granicząc z gminą Raszyn, - ul. Rebusowa w kierunku północno - zachodnim granicząc z Gminą Michałowice, do ul. Badylarskiej - ul. Badylarska w kierunku północnym, przecinając linię kolejową WKD, na południe od ul. Serwituty.

6. Obszar "Okęcie":
Przebiega: ulicą Łopuszańską w kierunku wschodnim od ul. Marcina Flisa - na północ do ul. Bakalarskiej równolegle do Al. Krakowskiej - ul. Bakalarską do Al. Krakowskiej - Al. Krakowską w kierunku południowym - na wschód po północnej stronie Instytutu Lotnictwa - na północ równolegle po stronie wschodniej ul. Sekundowej przez ul. 17 Stycznia - ul. Radarowa przez ul. Fr. Hynka do ul. Lechickiej - ul. Lechicka - ul. Sulmierzycka - ul. Leżajska - przedłużenie ul. Leżajskiej w kierunku wschodnim przez ul. Żwirki i Wigury i ul. Iłżecką do linii kolejowej Warszawa - Radom — od linii kolejowej w kierunku południowym ulicą Iłżecką przez ul. Sasanki - w przedłużeniu ul. Iłżeckiej przez ul. 17 Stycznia - ul. Bogucicka – w kierunku południowym na wschód od ul. J. G. Bennetta - w kierunku zachodnim na południe od portu lotniczego im. Fryderyka Chopina - w kierunku południowo -zachodnim następnie północnym przez tereny lotniska Okęcie - na zachód do Al. Krakowskiej po południowej stronie ui. Ruchliwej - przecinając Al. Krakowską przebiega w kierunku zachodnim w przedłużeniu ul. Cechowej — ul. Działkowa w kierunku północnym do ul. Krakowiaków — ul. Krakowiaków w kierunku wschodnim do przedłużenia z ulicą Marcina Flisa - po przedłużeniu ul. Marcina Flisa w kierunku północnym - ul. Łopuszańska.

7. Obszar "Załuski":
Przebiega:— ul. Mineralna w kierunku wschodnim od ul. Działkowej — Al. Krakowska w kierunku północnym - w kierunku wschodnim na południe od ul. Ruchliwej - na południe przez teren lotniska do ul. Na Skraju – ul. Na Skraju w kierunku zachodnim, granicząc z gminą Raszyn - Al. Krakowska w kierunku północnym - ul. Finałowa w kierunku wschodnim, granicząc z gminą Raszyn - ul. Foliałowa w kierunku północnym — ul, Działkowa przez ul. Szyszkową - ul. Mineralna.

8. Obszar "Paluch":
Przebiega: w kierunku północnym od ul. Na Skraju, pozostawiając po stronie zachodniej ulicę Zbiorową, przez teren lotniska w rejon Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina - na zachód do ul. J.G. Bennetta -w kierunku południowym na zachód: od dworca Cargo - od linii kolejowej Warszawa - Radom - linia kolejowa w kierunku południowym - ul. Czempińska wzdłuż granicy z dzielnicą Ursynów na południe do ul. Kinetycznej - w kierunku północno-zachodnim ul. Kinetyczną—w kierunku zachodnim do ul. Na Skraju wzdłuż granicy z gminą Raszyn

Zdjęcia

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie