Dzielnica Włochy - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Dzielnica Włochy

Dzielnica Włochy

1. Obszar „Nowe Włochy”:
obejmujący: Ogród Włochy, Nowe Włochy, Folwark Karolin, Kolonia Wiktoryn, grunty wsi Szamoty i grunty osady Czechowice — Miasto- Ogród Włochy – obejmuje obszar: na wschód od ul. Obywatelskiej do linii kolejowej Warszawa – Żyrardów, granicę północną stanowi linia kolejowa Warszawa – Łowicz (granica z dzielnicą Bemowo ), granicę południową stanowi linia kolejowa ze stacją Warszawa Ursus Płn., przebiegająca po granicy  z dzielnicą Ursus.

— Nowe Włochy – obejmuje obszar: – część terenów pochodzących z planu parcelacyjnego Miasto- gród Włochy w granicach opisanych powyżej. Nazwą tą posługują się mieszkańcy zamieszkujący na tym terenie.
— Folwark Karolin – obejmuje obszar na wschód od zbiegu granic dzielnic Ursus i Bemowo do
ul. Obywatelskiej.
— Kolonia Wiktoryn – obejmuje obszar na wschód od ul. Dźwigowej do ul. Potrzebnej. Granicę  obszaru od strony południowej stanowi ulica Redaktorska, a od strony północnej linie kolejowe przebiegające po granicy z dzielnicą Wola.
— Grunty wsi Macierzysz i wsi Odolany – obejmują obszar : na północ od ul. Noteckiej do linii. kolejowej Warszawa – Łowicz (granica z dzielnicą Bemowo) i na wschód do ul. Dźwigowej.
— Grunty wsi Szamoty i Grunty osady Czechowice   -obejmują obszar : na południe od ul. Przepiórki do ul. Świerszcza.
— Nowe Włochy – przebiega od zbiegu granic Dzielnic Ursus i Bemowo w kierunku północno – wschodnim, południową stroną linii kolejowej (wzdłuż granicy z dzielnicą Bemowo ) do ul. Dźwigowej – południowa strona linii kolejowej ( wzdłuż granicy z dzielnicą Wola ) do ul. Potrzebnej – zachodnia strona toru kolejowego w rejonie parowozowni „Odolany” – w kierunku południowo – zachodnim wzdłuż linii kolejowej Warszawa. – Żyrardów, ze stacją kol. Warszawa – Włochy do granicy z Dzielnicą Ursus – w kierunku północno – zachodnim wzdłuż linii kolejowej. ze stacją Warszawa Ursus Północny, równolegle do ul. Świerszcza – do zbiegu granic dzielnic Ursus i Bemowo.

2. Obszar „Stare Włochy”:
obejmujący: Solpise, Witoszyn, Wiktoryn, Budki Szczęśliwickie i Stare Włochy

— Solipse – przebiega w    kierunku północno – wschodnim   linią kolejową od granicy z dzielnicą Ursus
równolegle do ulicy Tynkarskiej – na południe od stacji kolejowej Warszawa – Włochy w przedłużeniu ul. Popularnej do ul. Bol. Chrobrego —ul. B. Chrobrego — ul. Kleszczowa — na północ do ul. Husarskiej – na wschód od ul. Wilczyckiej – strona północna ul. Karatowej – strona wschodnia ul. Dukatowej – przez ul. Kleszczową ulicą Badylarską do granicy z dzielnicą Ursus. Wzdłuż granicy z dzielnicą Ursus w kierunku północno – zachodnim – przez ul. Ryżową – ul. Zapustna ( wzdłuż granicy z dzielnicą Ursus ) – do linii kolejowej.
— Witoszyn – przebiega linią kolejową w kierunku północno – wschodnim od przedłużenia ulicy Gryczanej, do przedłużenia z ul. Czółenkową – ul. Czółenkowa – ul. Starowiejska – ul. Poziomkowa – ul. Szczęsna-do linii kolejowej w przedłużeniu ul. Gryczanej.
— Wiktoryn – przebiega linią kolej ową w kierunku południowo – wschodnim, od przedłużenia ulicy Czółenkowej przecinając ul. Poronińską – w kierunku południowym na zachód od ul. Budki Szczęśliwickie przez ul. Włodarzewską do zbiegu Al. Jerozolimskich z ul. Popularną- ul. Popularna w kierunku wschodnim – ul. Pryzmaty – ul. Łopuszańska w kierunku zachodnim przez Al. Jerozolimskie – w kierunku północnym na zachód od ul. Czereśniowej – ul. Popularna – w kierunku północnym, na zachód od ul. Naukowej – ul. Czółenkowa — linia kolejowa.
— Budki Szczęśliwickie – przebiega: pomiędzy liniami kolejowymi w kierunku zachodnim na północ od ul. Chylońskiej, . granicą z dzielnicą Wola – granica z dzielnicą Ochota linią kolejową w kierunku południowym przez ul. Poronińską – Al. Jerozolimskie w kierunku południowym – ul. Włodarzewska w kierunku zachodnim – na zachód od ulicy Budki Szczęśiiwickie – linia kolejowa w kierunku północno -zachodnim – granica z dzielnicą Wola na północ od ul. Chylońskiej.
— Stare Włochy – przebiega od linii kolejowej Warszawa – Żyrardów w kierunku południowo — wschodnim. w przedłużeniu ul. Gryczanej – ul. Gryczana – ul. Starowiejska – wschodnia strona ul. Czereśniowej do ul. Popularnej – ul. Popularna – wschodnia strona ul. Krańcowej – ul. Kleszczowa do przedłużenia z ul. Dukatową – ul. Dukatowa – północna strona ul, . Karatowej – wschodnia strona ul. Wilczyckiej – ul. Husarska – na wschód od ul. Bol. Chrobrego – ul. Kleszczowa – ul. Bol. Chrobrego – przedłużenie ul. Popularnej w kier. zachodnim do linii kolejowej Warszawa – Żyrardów – wzdłuż linii kolejowej w kierunku północno-wschodnim do przedłużenia z ul. Gryczaną.

3. Obszar „Raków”:
obejmujący: Raków, Szczęśliwice

— Raków – przebiega : na wschód od linii kolejowej WKD w przedłużeniu ul. Zagadki – ul, Bakalarską, na zachód od Al. Krakowskiej, w kierunku południowym przez ul. Podborską do ul. Łopuszańskiej – ul. Łopuszańska – ul. Flisa w kierunku południowym do ul. Krakowiaków — ul. Krakowiaków w kierunku zachodnim ul. Działkowa w kierunku północnym przez ul: Łopuszańską – linia WKD w kierunku północnym równolegle do ul. Równoległej do przedłużenia ul. Zagadki.
— Szczęśliwice – przebieg : Ul.   Włodarzewska   w   kierunku   wschodnim   od   ul .   Budki   Szczęśliwickie   przez  Al. Jerozolimskie   – linia kolejowa Warszawa – Radom w kierunku południowo-wschodnim do Al   Krakowskiej –  Al. Krakowska w kierunku południowym – ul. Bakalarską – przedłużenie ul Bakalarskiej w kierunku zachodnim do linii kolejowej WKD do przedłużenia ulicy Zagadki – ul. Pryzmaty – ul Popularna – w kierunku północno zachodnim przez Al. Jerozolimskie do ul. Włodarzewskiej.

4. Obszar „Salomea”:
Przebiega ulicą Kleszczową w kierunku wschodnim od przedłużenia z ul. Dukatową -ul. Łopuszańska, przez Al. Jerozolimskie – ul. Działkowa w kierunku południowym przez ul. Krakowiaków od ul. Serwituty – w kierunku zachodnim na południe od ul. Serwituty ze stacją kolejową Salomea, przez ul. Jutrzenki i Salomejską – ul. Badylarska w kierunku północnym przez Al. Jerozolimskie do ul. Kleszczowej.

5. Obszar „Opacz Wielka”:
Przebiega: w kierunku wschodnim na południe od stacji kolejowej Warszawa Salomeą od ul. Badylarskiej przez ul. Jutrzenki do ul. Działkowej – ul. Działkową w kierunku południowym – ul. Foliałowa do granicy miasta – granica miasta, w kierunku północno -zachodnim granicząc z gminą Raszyn, – ul. Rebusowa w kierunku północno – zachodnim granicząc z Gminą Michałowice, do ul. Badylarskiej – ul. Badylarska w kierunku północnym, przecinając linię kolejową WKD, na południe od ul. Serwituty.

6. Obszar „Okęcie”:
Przebiega: ulicą Łopuszańską w kierunku wschodnim od ul. Marcina Flisa – na północ do ul. Bakalarskiej równolegle do Al. Krakowskiej – ul. Bakalarską do Al. Krakowskiej – Al. Krakowską w kierunku południowym – na wschód po północnej stronie Instytutu Lotnictwa – na północ równolegle po stronie wschodniej ul. Sekundowej przez ul. 17 Stycznia – ul. Radarowa przez ul. Fr. Hynka do ul. Lechickiej – ul. Lechicka – ul. Sulmierzycka – ul. Leżajska – przedłużenie ul. Leżajskiej w kierunku wschodnim przez ul. Żwirki i Wigury i ul. Iłżecką do linii kolejowej Warszawa – Radom — od linii kolejowej w kierunku południowym ulicą Iłżecką przez ul. Sasanki – w przedłużeniu ul. Iłżeckiej przez ul. 17 Stycznia – ul. Bogucicka – w kierunku południowym na wschód od ul. J. G. Bennetta – w kierunku zachodnim na południe od portu lotniczego im. Fryderyka Chopina – w kierunku południowo -zachodnim następnie północnym przez tereny lotniska Okęcie – na zachód do Al. Krakowskiej po południowej stronie ui. Ruchliwej – przecinając Al. Krakowską przebiega w kierunku zachodnim w przedłużeniu ul. Cechowej — ul. Działkowa w kierunku północnym do ul. Krakowiaków — ul. Krakowiaków w kierunku wschodnim do przedłużenia z ulicą Marcina Flisa – po przedłużeniu ul. Marcina Flisa w kierunku północnym – ul. Łopuszańska.

7. Obszar „Załuski”:
Przebiega:— ul. Mineralna w kierunku wschodnim od ul. Działkowej — Al. Krakowska w kierunku północnym – w kierunku wschodnim na południe od ul. Ruchliwej – na południe przez teren lotniska do ul. Na Skraju – ul. Na Skraju w kierunku zachodnim, granicząc z gminą Raszyn – Al. Krakowska w kierunku północnym – ul. Finałowa w kierunku wschodnim, granicząc z gminą Raszyn – ul. Foliałowa w kierunku północnym — ul, Działkowa przez ul. Szyszkową – ul. Mineralna.

8. Obszar „Paluch”:
Przebiega: w kierunku północnym od ul. Na Skraju, pozostawiając po stronie zachodniej ulicę Zbiorową, przez teren lotniska w rejon Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina – na zachód do ul. J.G. Bennetta -w kierunku południowym na zachód: od dworca Cargo – od linii kolejowej Warszawa – Radom – linia kolejowa w kierunku południowym – ul. Czempińska wzdłuż granicy z dzielnicą Ursynów na południe do ul. Kinetycznej – w kierunku północno-zachodnim ul. Kinetyczną—w kierunku zachodnim do ul. Na Skraju wzdłuż granicy z gminą Raszyn

Powered by Projectic.pl