4/2017 Petycja w sprawie ograniczenia używania "żółtych przyciskow" włączających sygnalizację dla pieszych

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

07.08.2017

Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

07.08.2017 – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

10.08.2017 – przekazanie treści petycji do wydziału merytorycznego (Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia).

07.09.2017 – odpowiedź w zakresie kompetencji ZDM przekazana do Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biura Polityki Mobilności i Transportu oraz Zarządy Transportu Miejskiego.

Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl