ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
01-05-2015

Płatności mobilne

W Warszawskiej Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego można dokonywać płatności za parkowanie za pośrednictwem telefonu komórkowego z wykorzystaniem systemu mobiParking należącego do firmy SkyCash.

Za pośrednictwem systemu mobiParking można dokonywać opłat na 3 sposoby:

·         poprzez wysyłanie wiadomości sms

·         z wykorzystaniem kodów USSD

·         poprzez aplikację mobilną SkyCash lub mobiParking

Parkowanie za pomocą komend SMS

Parkowanie za pomocą komend sms odbywa się poprzez wysłanie smsa odpowiedniej treści. 

Rejestracja konta prywatnego

Rejestracja do usług i odbywa się poprzez wysłanie smsa o treści:

A(spacja)<twoj_numer_rejestracyjny>

wysłany pod numer 82002.

Użytkownik zwrotnie otrzymuje sms z numerem rachunku do wpłaty celem umożliwienia parkowania. W momencie gdy środki są zaksięgowane system poinformuje o tym sms. Czas księgowanie to do 2 dni roboczych.  Istnieją szybsze metody doładowania za pośrednictwem strony internetowej SkyCash.com  pod adresem: http://skycash.com/moj_skycash.html#/box-3

 

Poniżej lista wszystkich komend dla Strefy Płatnego Parkowania w Warszawie.

Wiadomości SMS należy wysyłać na numer 82002.

UWAGA! 
Koszt wysłania jednej wiadomości SMS to 25 groszy brutto. Jest to kwota doliczana do rachunku za telefon. Aby usługa działała prawidłowo, należy odblokować u operatora usługę SMS Premium.                                              

 

Komendy SMS

 

 

 

Komenda

 

 

 

Opis działania

 

 

 

A(spacja)numer_rejestracyjny>

 

 

 

Aktywowanie numeru rejestracyjnego pojazdu dla numeru komórkowego w usłudze mobiParking.
 Jest to pierwsza komenda jaką przesyła Użytkownik, dzięki której zostaje aktywowana usługa mobiParking.
 Kolejnym krokiem jest zasilenie środków parkingowych, tj. wykonanie przelewu bankowego na rachunek podany w zwrotnym SMS.

 

 

 

Aktywowanie kolejnego numeru pojazdu dla numeru komórkowego w usłudze mobiParking. 
 Jeżeli Użytkownik posiada już aktywny numer rejestracyjny pojazdu wysłanie kolejnej wiadomości (z innym numerem pojazdu) spowoduje aktywowanie kolejnego numeru rejestracyjnego w usłudze mobiParking.

 

 

 

L 

 

 

 

Sprawdzenie aktywowanych numerów rejestracyjnych pojazdów dla danego numeru komórkowego.
 L (lub) Lista – umożliwia nam sprawdzenie, jakie numery rejestracyjne są aktywowane

 

 

 

SALDO 

 

 

 

Sprawdzenie stanu konta
 Komunikat SALDO umożliwia sprawdzenie stanu aktualnych środków na koncie

 

 

 

WAR
 
(lub)
 WAR1 
 (lub)
 WAR2 
 itd.

 

 

 

Rozpoczęcie parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
 WAR – oznacza pierwsze trzy litery miasta Warszawa (pełna lista komend znajduje się na dole tej strony).
 1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów.
 Wysłanie komendy WAR bez cyfry po skrócie WAR oznacza rozpoczęcie parkowania pierwszego samochodu z listy.
 Wysłanie WAR2, WAR3, itd. powoduje zaparkowanie odpowiednio drugiego, trzeciego lub kolejnego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) na liście pojazdów w usłudze mobiParking.

 

 

 

Z**WAR
 
(lub)
 Z**WAR1 
 (lub)
 Z**WAR2 
 itd.

 

 

 

Rozpoczęcie parkowania za kwotę w Strefie Płatnego Parkowania.
 Z** oznaczają kwotę wyrażoną w PLN, za którą ma być wykupione parkowanie.
 WAR oznacza kod strefy (pełna lista komend znajduje się na dole tej strony).
 1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów.
 Wysłanie wiadomości SMS o treści Z**WAR2 powoduje zaparkowanie odpowiednio drugiego pojazdu za kwotę ** wyrażoną w PLN. Kwota podawana powinna być większa od kwoty minimalnej wynikającej z przepisów danej strefy. Jeśli przepisy strefy wymagają odpowiedniej granulacji kwot to użytkownikowi zostanie pobrana kwota najbliższa niższa od zadeklarowanej przez niego.

 

 

 

AAAWAR
 
oznacza wykupienie parkowania na AAA minut w wybranej strefie 

 

 

 

Rozpoczęcie parkowania czasowego: Okres minimalny 15 minut (dla Warszawy 10 minut), maksymalnie 600 minut. Dostępne okresy to wielokrotności 30 minut, tj. 30, 60, 90, 120 itd. 
 
 AAA – litery oznaczają czas (ilość minut), który chcemy zarezerwować na parkowanie. 
 WAR oznacza pierwsze trzy litery nazwy Warszawa
 Poprzedzenie komendy WAR cyfrą „10” oznacza wykupienie 10 minut czasu postoju w wybranej strefie (podstrefie). Poprzedzenie ww. komendy cyfrą „30” oznacza wykupienie 30 minut czasu postoju w danej strefie. 
 
 Przykładowo: 300WAR2 – oznacza wykupienie 300 minut (5 godzin) czasu parkowania w Warszawie w drugiego pojazdu na liście samochodów danego użytkownika

 

 

 

K
 
(lub)
 K1
 
(lub)
 K2
 
itd.

 

 

 

Zakończenie płatnego parkowania (nie dotyczy parkowania czasowego).
 Komenda kończąca parkowanie pojazdu.
 1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów.
 Wysłanie K powoduje zakończenie parkowania pierwszego pojazdu z listy .
 Wysłanie K3 powoduje zakończenie parkowania trzeciego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) w usłudze mobiParking.

 

 

 

U
 
(lub)
 U1
 
(lub)
 U2
 itd.

 

 

 

Usunięcie numeru rejestracyjnego z listy pojazdów. Komenda powodująca usunięcie pojazdu (numeru rejestracyjnego) z usługi mobiParking.
 1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów.
 Wysłanie U powoduje usunięcie pierwszego aktywowanego pojazd (numeru rejestracyjnego).
 Wysłanie U3 powoduje usunięcie trzeciego aktywowanego pojazd (numeru rejestracyjnego).

 

 

 

INFO

 

 

 

Komenda powoduje przesłanie linku do strony wap zawierającej spis wszystkich dostępnych komend.

 

 

 

 

Parkowanie za pomocą krótkich kodów lub numerów specjalnych

Parkowanie w Warszawie odbywa się za pomocą wyboru kodu USSD (*159*) i kodu SPP Warszawa (221) – przykładowo: *159*221# 

Rejestracja: 

Przed rozpoczęciem parkowania należy zarejestrować pojazd w usłudze za pomocą sms o treści

A(spacja)

wysłany pod numer 82002.

Obsługa konta np. dodawanie kolejnych numerów rejestracyjnych odbywa się za pomocą komend sms opisanych powyżej. 

 

Lista krótkich kodów poniżej

                

 

Krótkie kody - funkcjonalność dostępna wyłącznie dla klientów Orange i Play.

 

 

 

Numer

 

 

 

Opis działania

 

 

 

*159*kod_strefy# 
 rozpoczęcie lub zakończenie parkowania w wybranej strefie pierwszego samochodu z listy dostępnych pojazdów
 
 *159*kod_strefy*numer_samochodu# 
 rozpoczęcie lub zakończenie parkowania w wybranej strefie wybranego samochodu z listy dostępnych pojazdów

 

 

 

Rozpoczęcie lub zakończenie parkowania.
 

 numer_samochodu 
 
oznacza numer pojazdu z listy dostępnych pojazdów w usłudze mobiParking, dla którego chcemy rozpocząć lub zakończyć parkowanie
 
 kod_strefy
 pełna lista kodów dla poszczególnych stref znajduje się poniżej w tabeli "Lista kodów stref (podstref) dla poszczególnych miast"

 

 

 

*159*kod_strefy*numer_samochodu*ilosc_minut_parkowania#
 rozpoczęcie parkowania w wybranej strefie wybranego samochodu z listy dostępnych pojazdów przez określony czas

 

 

 

Rozpoczęcie parkowania czasowego. 
 
 Okres minimalny 30 min (dla Warszawy 10 minut), maksymalnie 600 minut. Dostępne okresy to wielokrotności 30 minut, tj. 30, 60, 90, 120 itd. 
 
 numer_samochodu 
 
oznacza numer pojazdu z listy dostępnych pojazdów w usłudze mobiParking, dla którego chcemy rozpocząć parkowanie
 
 kod_strefy
 "Lista kodów stref (podstref) dla poszczególnych miast"

 

 

 

Dla klientów pozostałych sieci (np. T-Mobile) krótkie kody nie są dostępne w zamiast udostępniany jest kanał IVR:

Rozpoczęcie parkowania *71559*221

Zakończenie parkowania *71559*221

Numer zapasowy (na wypadek chwilowej niedostępności *159) dla wszystkich sieci:

Rozpoczęcie parkowania *7155

Zakończenie parkowania *7155

 

Parkowanie za pomocą aplikacji mobilnej

 

Parkowanie za pomocą aplikacji mobilnej odbywa się przy użyciu aplikacji SkyCash lub mobiParking. Aplikację można pobrać z strony

SkyCash: http://m.skycash.com (z aplikacji można także kupować bilety miejskie)

lub 

mobiParking: http://mp.skycash.com/

Aplikacje  są także dostępna w sklepach z aplikacjami: Apple AppStore, Google Play, Windows Phone Store

SkyCash: iOSAndroidWindows Phone

mobiParking: IOSAndroidWindows Phone (w aplikacji SkyCash)

Rejestracja konta prywatnego

 

Rejestracja można przeprowadzić w aplikacji  lub za pomocą strony internetowej SkyCash pod adresem:

https://mars.skycash.com/web/register_first/

Usługa płatnego parkowania dla klientów flotowych (dla użytkowników firmowych)

 

Użytkownicy biznesowi, którzy chcieliby otrzymywać noty księgowe za pakowanie w Strefie Płatnego parkowania musza się zarejestrować do usługi mobiParking Flota Warszawa dostępnej po adresem:

https://portalwarszawa.skycash.com/

Sposoby płatności za parkowanie w Usłudze flotowej

Po rejestracji użytkownicy flotowi mogą korzystać z tych samych sposobów płatności co użytkownicy indywidualni a więc:

·         kanału sms

·         krótkich kodów i numerów specjalnych

·         aplikacji mobilnej

Rejestracja konta flotowego

Rejestracja do usługi flotowej obywa się pod adresem:

https://portalwarszawa.skycash.com/register

Po wypełnienia formularza rejestracyjnego na adres email zostaną przesłane dane logowania. 

Przy pierwszym logowaniu nastąpi proces zmiany hasła, a po zalogowaniu zaprezentowany zostanie rachunek do wpłat.

Panel użytkownika flotowego umożliwia administratorowi konta dodawania numerów telefonów osób uprawnionych do parkowania w ciężar konta firmowego, dodawania numerów rejestracyjnych pojazdów, tworzenie powiązań między numerami a pojazdami, przeglądanie historii parkowań oraz generowanie not księgowych. 

Identyfikator usługi

Przed skorzystaniem z usługi mobiParking należy oznaczyć pojazd identyfikatorem. Jest on dostępny także w formie naklejki samoprzylepnej, którą można otrzymać w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich - pokój nr 1.
Naklejkę należy umieścić w prawym, dolnym rogu przedniej szyby pojazdu.
Jeżeli nie posiadasz identyfikatora możesz go pobrać, wydrukować i umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie