Opłata dodatkowa - informacja online - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Opłata dodatkowa – informacja online

Funkcjonalność umożliwia podgląd informacji o wystawionej opłacie dodatkowej obciążającej dany pojazd samochodowy z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój w SPPN oraz jej opłatę.Powered by Projectic.pl