Brak opłaty za postój - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Brak opłaty za postój

Kierowca, który nie zapłacił za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, musi się liczyć z obowiązkiem uiszczenia powstałej z mocy prawa (art. 13f ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) opłaty dodatkowej. O obowiązku tym informuje dokument opłaty dodatkowej wystawiony przez kontrolerów z Zarządu Dróg Miejskich.

Opłata dodatkowa za każdorazowe nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wynosi 250 zł.

UWAGA

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty (dotyczy: e-kontroli SPPN), jej wysokość ustala się na kwotę 170 zł.

Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej lub otrzymania wezwania do zapłaty:

  • na indywidualny numer konta bankowego – dla danego dokumentu opłaty dodatkowej, podany w dokumencie (nad kodem kreskowym), w tytule przelewu wpisując tylko „Opłata dodatkowa”,

lub

  • w przypadku zagubienia/zniszczenia Dokumentu opłaty dodatkowej – na ogólny numer konta bankowego w tytule płatności podając numer rejestracyjny pojazdu,

lub

  • w opłatomatach – jednak nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po wystawieniu Dokumentu opłaty dodatkowej; opłatomat odczytuje kod kreskowy zamieszczony w Dokumencie opłaty dodatkowej (można też wprowadzić na klawiaturze numer tego dokumentu, zamiast odczytu kodu kreskowego). Opłatomaty zlokalizowane są w siedzibie ZDM (ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa) i opłatę dodatkową można w nich wnosić w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30,

lub

Sprawdź wartość opłat dodatkowych za konkretny pojazd

Informacje o liczbie i wartości opłat dodatkowych obciążających dany pojazd samochodowy z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój w SPPN, można uzyskać:

  • drogą elektroniczną na adres: windykacja@zdm.waw.pl lub reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl, dołączając do e-maila skan dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

UWAGA

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

E-kontrola 

Od 7 stycznia 2020 roku wprowadzony został system e-kontroli. Na system składają się trzy elektryczne samochody wyposażone w kamery i czujniki umieszczone na dachu pojazdu. Kamery skanują numery rejestracyjne pojazdów zaparkowanych w SPPN i przekazują te dane do bazy danych Zarządu Dróg Miejskich, gdzie w rejestrach dokonanych płatności system weryfikuje wniesienie opłaty za postój danego pojazdu.

Co się zmienia

Wprowadzenie e-kontroli skutkuje jedynie brakiem dokumentu opłaty dodatkowej za wycieraczką pojazdu. Wystawione w ramach e-kontroli wezwanie do zapłaty jest wysyłane do właściciela pojazdu za pośrednictwem poczty. Takie wezwanie nie zawiera jednak zdjęć stanowiących dowód braku opłaty za postój w strefie, a m.in. numer PIN. Numer ten jest potrzebny do zalogowania się na naszej stronie, aby zobaczyć fotografie ukazujące zaparkowany samochód, którego kierowca za postój nie zapłacił.

Powered by Projectic.pl