Brak opłaty za postój - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Brak opłaty za postój

Kierowca, który nie zapłacił za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, musi się liczyć z obowiązkiem uiszczenia powstałej z mocy prawa (art. 13f ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) opłaty dodatkowej.

O obowiązku tym informuje dokument opłaty dodatkowej wystawiony przez kontrolerów z Zarządu Dróg Miejskich.

Opłata dodatkowa za każdorazowe nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie wynosi 300 zł.

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty (dot. e-kontroli SPPN), jej wysokość ustala się na kwotę 200 zł.

Takie uprawnienie nie dotyczy opłat dodatkowych, w stosunku do których ZDM wystawił już zawiadomienie, monit, upomnienie lub tytuł wykonawczy.

Podstawa prawna: §8 ust. 2 Uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVI/1077/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138 poz. 4868 ze zm.).

Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej lub otrzymania wezwania do zapłaty:

  • na indywidualny numer konta bankowego – dla danego dokumentu opłaty dodatkowej, podany w dokumencie (nad kodem kreskowym), w tytule przelewu wpisując tylko „opłata dodatkowa”,

lub

lub

  • w opłatomatach – jednak nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po wystawieniu dokumentu opłaty dodatkowej; opłatomat odczytuje kod kreskowy zamieszczony w dokumencie opłaty dodatkowej (można też wprowadzić na klawiaturze numer tego dokumentu, zamiast odczytu kodu kreskowego). Opłatomaty znajdują się w siedzibie ZDM (ul. Chmielna 120) i opłatę dodatkową można w nich wnosić w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30,

lub

Sprawdź wartość opłat dodatkowych za konkretny pojazd

Informacje o liczbie i wartości opłat dodatkowych obciążających dany pojazd samochodowy z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój w SPPN, można uzyskać:

  • na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w osobnej zakładce w sekcji „Parkowanie”, po zalogowaniu za pomocą PIN z wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej z e-kontroli SPPN,
  • drogą elektroniczną na adres: windykacjaSPPN@zdm.waw.pl, dołączając do e-maila skan dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła),
a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Wprowadzenie e-kontroli 

Od 7 stycznia 2020 roku wprowadzony został system e-kontroli SPPN. Składają się na niego elektryczne samochody wyposażone w kamery i czujniki umieszczone na dachu pojazdu. Kamery skanują numery rejestracyjne pojazdów zaparkowanych w SPPN i przekazują te dane do bazy danych Zarządu Dróg Miejskich, gdzie w rejestrach dokonanych płatności system weryfikuje wniesienie opłaty za postój danego pojazdu.

Od 13 stycznia 2022 r. z systemu e-kontroli korzystają również piesze patrole kontrolujące parkowanie w SPPN. Za pomocą smartfona i odpowiedniej aplikacji sczytują numery rejestracyjne zaparkowanych w strefie samochodów, a następnie przekazują je do bazy danych ZDM, gdzie są weryfikowane.

Co zmieniła e-kontrola

Wprowadzenie e-kontroli skutkuje jedynie brakiem dokumentu opłaty dodatkowej za wycieraczką pojazdu. Wystawione w ramach e-kontroli wezwanie do zapłaty jest wysyłane do właściciela pojazdu za pośrednictwem poczty. Takie wezwanie nie zawiera jednak zdjęć stanowiących dowód braku opłaty za postój w strefie, a m.in. numer PIN. Numer ten jest potrzebny do zalogowania się na naszej stronie, aby zobaczyć fotografie ukazujące zaparkowany samochód, którego kierowca za postój nie zapłacił.

Powered by Projectic.pl