Brak opłaty za postój

Brak opłaty za postój

Kierowca, który nie zapłacił za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, musi się liczyć z obowiązkiem uiszczenia powstałej z mocy prawa (art. 13f ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) opłaty dodatkowej. O obowiązku tym informuje dokument opłaty dodatkowej wystawiony przez kontrolerów z Zarządu Dróg Miejskich.

 

 

 

 

Opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, w wysokości 50 zł, należy opłacić w terminie 14 dni od dnia wystawienia Dokumentu opłaty dodatkowej:

 • na indywidualny numer konta bankowego – dla danego dokumentu opłaty dodatkowej, podany w dokumencie (nad kodem kreskowym), w tytule przelewu wpisując tylko „Opłata dodatkowa”,

lub

 • w przypadku zagubienia/zniszczenia Dokumentu opłaty dodatkowej – na ogólny numer konta bankowego (zobacz) w tytule płatności podając numer rejestracyjny pojazdu,

lub

 • w opłatomatach – jednak nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po wystawieniu Dokumentu opłaty dodatkowej; opłatomat odczytuje kod kreskowy zamieszczony w Dokumencie opłaty dodatkowej (można też wprowadzić na klawiaturze numer tego dokumentu, zamiast odczytu kodu kreskowego). Lokalizacje opłatomatów:
  1. siedziba ZDM (ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa) – od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30;
  2. oddziały terenowe Straży Miejskiej (przez całą dobę):
   • Przemyska 18 (Ochota)
   • Jana Młota 3 (Praga Północ)
   • Sołtyka 8/10 (Wola)
   • Szegedyńska 13a (Bielany)
   • Kobielska 5 (Praga Południe)
   • Klimczaka 4  (Wilanów).

 

Sprawdzenie liczby i wartości należności za konkretny pojazd

Informacje o liczbie i wartości opłat dodatkowych obciążających dany pojazd samochodowy z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój w SPPN, można uzyskać:

 • drogą elektroniczną na adres: windykacja@zdm.waw.pl lub reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl, dołączając do e-maila skan dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.
Powered by Projectic.pl