Dla pojazdów osób niepełnosprawnych - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Dla pojazdów osób niepełnosprawnych

Ze stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych (tzw. „kopert”) mogą korzystać wszyscy uprawnieni, którzy wyłożą za przednią szybą ważną Kartę Parkingową.

Zasady wydawania Karty Parkingowej opisane są na stronie internetowej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych w SPPN

Postój na miejscach wyznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, na podstawie wyłożonej za przednią szybą Karty Parkingowej, jest bezpłatny.

Wyznaczanie miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych

Zarząd Dróg Miejskich wykonuje miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych (tzw. koperty) w pasie drogowym dróg publicznych (wykaz ulic), na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Na pozostałych drogach publicznych (niewymienionych w wykazie) koperty wyznaczają Wydziały Infrastruktury poszczególnych urzędów dzielnic.

Miejsca wyznaczane są na podstawie uzasadnionych wniosków osób zainteresowanych.

Wniosek, skierowany do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, powinien zawierać uzasadnienie i proponowaną lokalizację, może również zawierać szkic usytuowania miejsca.

Zastrzeżone miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych zlokalizowane na drogach publicznych, funkcjonują jako ogólnodostępne i mogą z nich korzystać wszyscy uprawnieni, którzy wyłożą za przednią szybą ważną Kartę Parkingową. Nie wyznaczamy miejsc przypisanych do jednego samochodu, zakładu pracy czy sklepu.

Powered by Projectic.pl