Dla pojazdów osób niepełnosprawnych - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Dla pojazdów osób niepełnosprawnych

Ze stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych (tzw. kopert) mogą korzystać wszyscy uprawnieni, którzy wyłożą za przednią szybą ważną Kartę Parkingową.

Zasady wydawania Karty Parkingowej opisane są na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (zobacz)

Miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych w SPPN

Postój na miejscach wyznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, na podstawie wyłożonej za przednią szybą Karty Parkingowej, jest bezpłatny.

 

Wyznaczanie miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych

Zarząd Dróg Miejskich wyznacza miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych (tzw. koperty) w pasie drogowym dróg publicznych pozostających w naszym zarządzie (zobacz wykaz ulic). Na pozostałych drogach publicznych (niewymienionych w ww. wykazie) koperty wyznaczają Wydziały Infrastruktury poszczególnych urzędów dzielnic.

Miejsca takie wyznaczane są na podstawie uzasadnionych wniosków osób zainteresowanych. Nie ma znaczenia czy wniosek dotyczy miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej, czy innej lokalizacji, w której takiego miejsca brakuje.

Wniosek powinien zawierać proponowaną lokalizację, a ponadto może zawierać szkic usytuowania miejsca, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do korzystania z takich miejsc oraz uzasadnienie. W przypadku otrzymania przez nas wniosku dotyczącego wyznaczenia koperty w pasie drogi publicznej niebędącej w naszym zarządzie, wniosek taki jest przesyłany do właściwej dzielnicy.

Zastrzeżone miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych zlokalizowane na drogach publicznych, funkcjonują jako ogólnodostępne i mogą z nich korzystać wszyscy uprawnieni, którzy wyłożą za przednią szybą ważną Kartę Parkingową. Nie wyznaczamy miejsc przypisanych do jednego samochodu, zakładu pracy czy sklepu.

Powered by Projectic.pl