Dla pojazdów osób z niepełnosprawościami - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Dla pojazdów osób z niepełnosprawościami

Ze stanowisk postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami (tzw. „kopert”) mogą korzystać wszyscy uprawnieni, którzy wyłożą za przednią szybą ważną Kartę Parkingową.

Zasady wydawania Karty Parkingowej opisane są na stronie internetowej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Miejsca dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami w SPPN

Postój na miejscach wyznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, na podstawie wyłożonej za przednią szybą Karty Parkingowej, jest bezpłatny.

Wyznaczanie miejsc dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami

Zarząd Dróg Miejskich wykonuje miejsca dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami (tzw. koperty) w pasie drogowym dróg publicznych (wykaz ulic), na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Na pozostałych drogach publicznych (niewymienionych w wykazie) koperty wyznaczają Wydziały Infrastruktury poszczególnych urzędów dzielnic.

Miejsca wyznaczane są na podstawie uzasadnionych wniosków osób zainteresowanych.

Wniosek, skierowany do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, powinien zawierać uzasadnienie i proponowaną lokalizację, może również zawierać szkic usytuowania miejsca.

Zastrzeżone miejsca postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na drogach publicznych, funkcjonują jako ogólnodostępne i mogą z nich korzystać wszyscy uprawnieni, którzy wyłożą za przednią szybą ważną Kartę Parkingową. Nie wyznaczamy miejsc przypisanych do jednego samochodu, zakładu pracy czy sklepu.

Powered by Projectic.pl