Identyfikator NC - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Identyfikator NC

Znak informujący o zakazie wjazdu i monitoringu na Placu Pięciu Rogów.

Identyfikator NC to dokument, na którego podstawie można poruszać się w rejonie ulic Chmielnej, Szpitalnej i Brackiej, wyłączonym z ruchu i oznakowanym znakiem typu B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach).

Strefa działania identyfikatora obejmuje następujące odcinki tych ulic: Szpitalna na odcinku Przeskok – Chmielna (posesje po stronie nieparzystej od początku do numeru 5 włącznie oraz po stronie parzystej od początku do numeru 6 włącznie), Chmielna na odcinku Bracka – Nowy Świat (posesje po stronie nieparzystej od początku do numeru 15 włącznie oraz po stronie parzystej od początku do numeru 20 włącznie), Bracka na odcinku Chmielna – Krucza (posesje o numerach 22 i 25);

Identyfikator nie zwalnia z obowiązku stosowania się do oznakowania pionowego (np. znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”) oraz poziomego obowiązującego przy wymienionych ulicach. Zatrzymanie pojazdu musi odbyć się w miejscu do tego wyznaczonym.

Identyfikator NC przysługuje:

  • mieszkańcom posesji na terenie Strefy, których obsługa możliwa jest jedynie od strony Strefy,
  • osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, prowadzącym działalność gospodarczą i mającym siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie Strefy, których obsługa możliwa jest jedynie od strony Strefy,
  • organizatorom imprez,
  • inwestorom i podmiotom prowadzącym roboty remontowe lub utrzymaniowe na terenie Strefy.

Aby uzyskać identyfikator, należy złożyć wniosek (do pobrania poniżej lub w siedzibie ZDM) wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami, w tym udokumentowaną możliwością zaparkowania na terenie posesji (szczegóły w regulaminie znajdującym się na dole strony). Dokumenty można złożyć w kancelarii Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres identyfikatory@zdm.waw.pl.

Czas realizacji wniosku uzależniony jest od poprawności złożonych dokumentów oraz liczby wpływających wniosków, jednak jest to nie więcej niż 30 dni. Jeżeli wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień, kontaktujemy się z wnioskodawcą. 

W przypadku ubiegania się o nowy identyfikator po upływie ważności poprzedniego, wymagane jest ponowne złożenie wniosku wraz w wszystkimi dokumentami.

Szczegółowe informacje o zasadach wydawania identyfikatorów znajdują się w regulaminie.

Zespół ds. wydawania identyfikatorów:

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Odbiór identyfikatorów po pozytywnym rozpatrzeniu odbywa się tylko drogą pocztową – wysyłka.

Powered by Projectic.pl