Identyfikatory C-16 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Identyfikatory C-16

Zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy na terenie Warszawy obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton, w godzinach 7.00 – 10.00 oraz 16.00 – 20.00.

Identyfikator C-16 dotyczy ograniczenia godzinowego ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Warszawy. Zakaz wjazdu i poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 16 ton obowiązuje w godz. 7.00 – 10.00 i 16.00 – 20.00. Strefa zakazu oznakowana jest na wjazdach znakami B-5 (16 ton) z tabliczkami o treści „Obowiązuje w godz. 7.00 – 10.00; 16.00 – 20.00 z wyłączeniem pojazdów z identyfikatorem C-16” i „Całodobowo dotyczy przejazdu tranzytowego przez Warszawę”.

Dla pojazdów objętych zakazem ruchu, jako drogi objazdowe, wytycza się drogi krajowe nr 50 i 62 oraz drogę krajową nr 60. Pojazdy, które potrzebują wjechać do stref ograniczenia tonażowego, muszą posiadać stosowny identyfikator.

Dla pojazdów o DMC powyżej 16 ton, które w związku z prowadzoną działalnością muszą wjechać na teren Warszawy w godzinach obowiązującego ograniczenia, Zarząd Dróg Miejskich wydaje identyfikatory. Szczegółowy wykaz podmiotów, które mogą ubiegać się o wydanie identyfikatora dostępny jest w Regulaminie wydawania identyfikatorów C-16 (do pobrania na dole strony).

Wydawanie identyfikatorów C-16

  • Osoba/firma ubiegająca się o wydanie identyfikatora C-16 składa wypełniony wniosek dostępny na naszej stronie internetowej do którego należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających konieczność wjazdu pojazdu w godzinach zakazu np. umowa, zlecenie, WZ, CMR – list przewozowy (oświadczenia firm współpracujących nie są wystarczającym potwierdzeniem), kopie dowodów rejestracyjnych oraz dokumenty firmy (KRS lub CEIDG).
  • Identyfikatory wydawane są na okres od 3 miesięcy do 1 roku (na podstawie złożonych dokumentów)
  • Posiadanie identyfikatora C16 nie uprawnia do wjazdu w strefy ograniczeń tonażowych 5 i 10 ton oraz pod inne ograniczenia tonażowe
  • Identyfikator C16 nie uprawnia do przejazdu tranzytowego.

Czas realizacji wniosku to maksymalnie 30 dni.

Kontakt

Zespół ds. wydawania identyfikatorów C-16

telefon: 22 55 89 144
e-mail: identyfikatory@zdm.waw.pl

UWAGA

Nie wszystkie serwery pocztowe pozwalają na otrzymanie potwierdzenia wysłanej do nas wiadomości e-mail (co nie oznacza, że do nas nie dotarła), a także na otrzymanie wiadomości mailowej wysłanej przez nas.

Odbiór identyfikatorów po pozytywnym rozpatrzeniu odbywa się w siedzibie ZDM przy ul. Chmielnej 120.

UWAGA

Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 odbiór identyfikatorów C-16 w naszej siedzibie został zawieszony do odwołania i odbywa się tylko drogą pocztową – wysyłka.

Mapa ograniczeń tonażowych

C5 C10 C16

Powered by Projectic.pl