Wykaz zamówień

Zamówienia - Grafika

DZP/22/PN/19/10

Data ogłoszenia:  7 kwietnia 2010

Wykonanie projektu remontu elewacji (okładzin) muru oporowego oraz remontu schodów przy kościele Św. Anny wraz z balustradą nad wlotem wschodnim do tunelu Trasy W-Z w Warszawie Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Informacja o unieważnieniu postępowania

DZP/14/PN/12/10

Data ogłoszenia:  1 kwietnia 2010

WYMIANA DWÓCH DŹWIGÓW PLATFORMOWYCH PIONOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZLOKALIZOWANYCH PRZY WIADUKCIE W CIĄGU AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA NAD UL. OBOZOWĄ Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Odpowiedź na pytanie z dnia 09.04.2010 r. znajduje się w pliku

DZP/21/PN/18/10

Data ogłoszenia:  31 marca 2010

Wykonanie (dwukrotnego) oznakowania poziomego farbą z elementami odblasku na drogach powiatowych w m. st. Warszawie. Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Przedmiar robót znajduje się w pliku Strona tytułowa kosztorysu znajduje się w pliku Pismo o

DZP/18/PN/15/10

Data ogłoszenia:  26 marca 2010

Budowa oświetlenia ul. Rekruckiej na odc. ul. Korkowa – ul. Marsa w Warszawie Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót znajduje się w pliku Projekt wykonawczy – część I znajduje się

DZP/25/PN/21/10

Data ogłoszenia:  26 marca 2010

Demontaż istniejącego oświetlenia oraz budowa nowego oświetlenia na słupach trakcyjno – oświetleniowych na ul. Młynarskiej w Warszawie. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót znajduje się w pliku Projekt Wykonawczy,

DZP/24/PO/1/10

Data ogłoszenia:  23 marca 2010

Oświetlenie ścieżki rowerowej i ciągu pieszego ul. Rosoła na odc. ul. Belgradzka – ul. Migdałowa Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajduje się w pliku Rozstrzygnięcie postępowania znajduje się w pliku

DZP/9/PN/7/10

Data ogłoszenia:  19 marca 2010

Budowa kanalizacji deszczowej oraz rehabilitacja nawierzchni drogowej ul. Estrady w Warszawie Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Przedmiary robót znajdują się w pliku znajdują się w pliku znajdują się w pliku Strona tytułowa kosztorysu znajduje się

DZP/20/PN/17/10

Data ogłoszenia:  17 marca 2010

Wykonanie oznakowania poziomego farbą z elementami odblasku na drogach krajowych i wojewódzkich w m. st. Warszawie. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania  znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Przedmiar robót (kosztorys) znajduje się w pliku Strona tytułowa do kosztorysu znajduje się

DZP/19/PN/16/10

Data ogłoszenia:  17 marca 2010

Wykonanie oznakowania poziomego w technologii trwałej z mas chemoutwardzalnych na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m.st. Warszawie Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Wykaz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych m.st. Warszawy znajduje się

DZP/13/PN/11/10

Data ogłoszenia:  16 marca 2010

Utrzymanie ekranów akustycznych w zakresie mycia i usuwania graffiti oraz czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich z plakatów i graffiti na terenie m.st. Warszawy Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia znajduje się w pliku Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac znajduje się

Wyniki 1001 do 1010 z 1053
Powered by Projectic.pl