Wykaz zamówień

Zamówienia - Grafika

DZP/2/PN/2/10

Data ogłoszenia:  8 lutego 2010

Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych dwóch stanowisk do kontroli obciążenia osi pojazdów samochodowych. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Pismo o unieważnieniu postępowania znajduje się w pliku

DZP/1/PN/1/10

Data ogłoszenia:  5 lutego 2010

Prowadzenie konserwacji iluminacji obiektów mostowych Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Rozstrzygnięcie postępowania znajduje się w pliku

DZP/7/PN/5/10

Data ogłoszenia:  4 lutego 2010

Ochrona fizyczna mienia przepompowni wód opadowych Trasy Siekierkowskiej i ul. Wał Miedzeszyński wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w pliku Odpowiedzi na

DZP/87/PN/62/09

Data ogłoszenia:  26 stycznia 2010

Pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie m.st. Warszawy  Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Specyfikacja techniczna znajduje się w pliku Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej znajduje się w pliku Załącznik nr 2

DZP/117/W/35/09

Data ogłoszenia:  19 stycznia 2010

Świadczenie usług prawniczych. Ogłoszenie o zawarciu umowy znajduje się w pliku

DZP/120/W/38/09

Data ogłoszenia:  15 stycznia 2010

Świadczenie usług prawniczych. Ogłoszenie o zawarciu umowy znajduje się w pliku

DZP/118/W/36/09

Data ogłoszenia:  15 stycznia 2010

Świadczenie usług prawniczych. Ogłoszenie o zawarciu umowy znajduje się w pliku.

DZP/119/W/37/09

Data ogłoszenia:  15 stycznia 2010

Świadczenie usług prawniczych. Ogłoszenie o zawarciu umowy znajduje się w pliku

DZP/78/W/22/09

Data ogłoszenia:  15 stycznia 2010

Usługi szkoleniowe i edukacyjne – studia podyplomowe dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich, Inżynierii Komunikacyjnej, Wydział Inżynierii Lądowej, kierunek budownictwa. Ogłoszenie o zawarciu umowy znajduje się w pliku

DZP/104/W/28/09

Data ogłoszenia:  15 stycznia 2010

Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego, umowa nr NDZP/140/PO/7/08 z dnia 18.03.2009 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy znajduje się w pliku

Wyniki 1041 do 1050 z 1071
Powered by Projectic.pl