Wykaz zamówień

Zamówienia - Grafika

DZP/17/PN/14/10

Data ogłoszenia:  1 marca 2010

Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych dwóch stanowisk do kontroli obciążenia osi pojazdów samochodowych. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się w pliku

DZP/4/PN/4/10

Data ogłoszenia:  19 lutego 2010

Wydruk i montaż plansz w punktach informacyjnych Miejskiego Systemu Informacji Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w pliku

DZP/8/PN/6/10

Data ogłoszenia:  18 lutego 2010

Wykonanie robót budowlanych w klatkach A i B budynku biurowego ZDM przy ul. Chmielnej 120 w Warszawie. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Przedmiary robót – kosztorys znajduje się  w pliku Strona tytułowa do kosztorysu

DZP/2/PN/2/10

Data ogłoszenia:  8 lutego 2010

Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych dwóch stanowisk do kontroli obciążenia osi pojazdów samochodowych. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Pismo o unieważnieniu postępowania znajduje się w pliku

DZP/1/PN/1/10

Data ogłoszenia:  5 lutego 2010

Prowadzenie konserwacji iluminacji obiektów mostowych Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Rozstrzygnięcie postępowania znajduje się w pliku

DZP/7/PN/5/10

Data ogłoszenia:  4 lutego 2010

Ochrona fizyczna mienia przepompowni wód opadowych Trasy Siekierkowskiej i ul. Wał Miedzeszyński wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w pliku Odpowiedzi na

DZP/87/PN/62/09

Data ogłoszenia:  26 stycznia 2010

Pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie m.st. Warszawy  Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w pliku Specyfikacja techniczna znajduje się w pliku Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej znajduje się w pliku Załącznik nr 2

DZP/117/W/35/09

Data ogłoszenia:  19 stycznia 2010

Świadczenie usług prawniczych. Ogłoszenie o zawarciu umowy znajduje się w pliku

DZP/120/W/38/09

Data ogłoszenia:  15 stycznia 2010

Świadczenie usług prawniczych. Ogłoszenie o zawarciu umowy znajduje się w pliku

DZP/118/W/36/09

Data ogłoszenia:  15 stycznia 2010

Świadczenie usług prawniczych. Ogłoszenie o zawarciu umowy znajduje się w pliku.

Wyniki 1051 do 1060 z 1084
Powered by Projectic.pl