Szczegóły zamówienia

DPZ/54/PN/53/18

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 16 kwietnia 2018

Roboty związane z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu:
1. ul. Koszykowej – ul. Raszyńskiej.
2. al. Wilanowska – ul. Dominikańska.

Termin składania dokumentów : 2 maja 2018 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 16.04.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16.04.2018
Typ pliku - doc

doc

Wzór umowy dla części 1 16.04.2018
Typ pliku - docx

docx

Wzór umowy dla części 2 16.04.2018
Typ pliku - docx

docx

Dokumentacja techniczna dla części 1 16.04.2018
Typ pliku - 7z

7z

Dokumentacja techniczna dla części 2 16.04.2018
Typ pliku - 7z

7z

Strona tytułowa kosztorysu ofertowego 16.04.2018
Typ pliku - pdf

pdf

przedmiar robót dla części 1 16.04.2018
Typ pliku - zip

zip

przedmiar robót dla części 2 16.04.2018
Typ pliku - zip

zip

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.04.2018r. 25.04.2018
Typ pliku - pdf

pdf

dokumentacja ruchowa Dolina Służewiecka Wilanowska 25.04.2018
Typ pliku - pdf

pdf

dokumentacja ruchowa Wołodyjowskiego 25.04.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert 4.05.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 8.05.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 2 15.06.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl