Szczegóły zamówienia

DZP/64/PN/57/15

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 29 października 2015

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II – etap II, odcinek od Ronda ONZ do Ronda Czterdziestolatka w Warszawie

Termin składania dokumentów : 13 listopada 2015 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 29.10.2015
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia 29.10.2015
Typ pliku - doc

doc

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami 29.10.2015
Typ pliku - zip

zip

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 04.11.2015r. 4.11.2015
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.11.2015
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania + zmiana SIWZ z dnia 10.11.2015r. 10.11.2015
Typ pliku - pdf

pdf

Zmodyfikowany wzór umowy 10.11.2015
Typ pliku - doc

doc

Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia 10.11.2015
Typ pliku - docx

docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.11.2015r. 10.11.2015
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.12.2015r. 3.12.2015
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl