Szczegóły zamówienia

DPZ/21/DK/1/19

Kategoria ogłoszenia: Ogłoszone

Data ogłoszenia: 11 kwietnia 2019

Dostawca i operator systemu e-parkowanie – nawigacji i odnajdywania wolnych miejsc parkingowych wraz z zaprojektowaniem i budową systemu integracji baz danych i aplikacjami dziedzinowymi

Termin składania dokumentów : 14 maja 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 11.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Instrukcja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zał. do ogłoszenia o zamówieniu) 11.04.2019
Typ pliku - doc

doc

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zał. nr 2 do Instrukcji) 11.04.2019
Typ pliku - zip

zip

Oświadczenie Wykonawcy uzupełniające JEDZ (zał. nr 4 do Instrukcji) 11.04.2019
Typ pliku - docx

docx

Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego (zał. nr 10 do Instrukcji) 11.04.2019
Typ pliku - zip

zip

Powered by Projectic.pl