Szczegóły zamówienia

DPZ/21/DK/1/19

Kategoria ogłoszenia: W toku

Data ogłoszenia: 11 kwietnia 2019

Dostawca i operator systemu e-parkowanie – nawigacji i odnajdywania wolnych miejsc parkingowych wraz z zaprojektowaniem i budową systemu integracji baz danych i aplikacjami dziedzinowymi

Termin składania dokumentów : 10 czerwca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 11.04.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Instrukcja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zał. do ogłoszenia o zamówieniu) 11.04.2019
Typ pliku - doc

doc

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zał. nr 2 do Instrukcji) 11.04.2019
Typ pliku - zip

zip

Oświadczenie Wykonawcy uzupełniające JEDZ (zał. nr 4 do Instrukcji) 11.04.2019
Typ pliku - docx

docx

Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego (zał. nr 10 do Instrukcji) 11.04.2019
Typ pliku - zip

zip

Odpowiedzi na pytania oraz informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 9.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Poprawiony załącznik nr 4 do Instrukcji tj. oświadczenie Wykonawcy uzupełniające JEDZ 9.05.2019
Typ pliku - docx

docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 9.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 13.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.05.2019r. 28.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedź na pytanie z dnia 04.06.2019r. 4.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia wniosków 17.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl