Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/56/PN/50/18

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 17 lipca 2019

Najem urządzeń drukujących na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich wraz z serwisem i materiałami eksploatacyjnymi do tych urządzeń oraz świadczenie usługi serwisu eksploatacyjno-naprawczego dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń, wraz z systemem wspomagającym zarządzanie

 

Termin składania dokumentów : 26 sierpnia 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U.U.E. 17.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

JEDZ espd 17.07.2019
Typ pliku - zip

zip

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17.07.2019
Typ pliku - doc

doc

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.08.2019r. 1.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania 2 z dnia 01.08.2019r. 1.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.08.2019r. 6.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 08.08.2019r. 8.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.08.2019r. 26.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. 2 i 3 oraz unieważnieniu cz. 1 8.10.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl