Zarząd Dróg Miejskich Warszawa

Dane adresowe

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, centrala telefoniczna: 22 55-89-000, faks 22 620-06-08
NIP: 527-021-07-44

pogotowie@zdm.waw.pl - zgłoszenie awarii przez mieszkańców

awarie@zdm.waw.pl - zgłoszenie awarii przez gestorów sieci (wodociągi, ciepłownicy, teletechnika i inni)

holowanie@zdm.waw.pl - korespondencja dotycząca usuwania pojazdów

identyfikatory@zdm.waw.pl - wnioski o zezwolenia na wjazd na Trakt Królewski, identyfikatory dla samochodów ciężarowych.

reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl - reklamacje dotyczące opłat dodatkowych w strefie parkowania

windykacja@zdm.waw.pl - korespondencja dotycząca windykacji opłat dodatkowych w strefie parkowania

kancelaria@zdm.waw.pl - korespondencja ogólna, wnioski pozostałe.

 

L.p. Symbol wydziału Wydział Numer telefonu
1. DOP Kancelaria - Operator Centrali 22 55 89 000
2. DZP Wydział Zamówień Publicznych 22 55 89 220
3. DSP Wydział Spraw Pracowniczych 22 55 89 160/139/228
4. DIP Wieloosobowe Stanowisko ds. Informacji i Promocji 22 55 89 233/433
5. ZTBR Wydział Badań Ruchu 22 55 89 216
6a. ZTOR Wydział Organizacji Ruchu - stała organizacja ruchu 22 55 89 181/191/192/209/249/289/322
6b. ZTOR Wydział Organizacji Ruchu - czasowe zmiany organizacji ruchu 22 55 89 213/313
6c. ZTOR Wydział Organizacji Ruchu - identyfikatory TK 22 55 89 211
6d. ZTOR Wydział Organizacji Ruchu - identyfikatory C5/C10 22 55 89 208
6e. ZTOR Wydział Organizacji Ruchu - identyfikatory C16 22 55 89 144
7a. ZTSO Wydział Sygnalizacji 22 55 89 315/115
7b. ZTSO Wydział Oświetlenia (latarnie uliczne) 22 55 89 215/245
8. ZTWI Wydział Informatyki 22 55 89 133
9. ZUWE Wydział Ewidencji Dróg 22 55 89 781
10. ZUWD Wydział Dróg utrzymanie: 22 55 89 708/ decyzje: 22 55 89 225, 22 55 89 203
11. ZUWM Wydział Mostów 22 55 89 720
12. ZUPD Pogotowie Drogowe 22 19 633, 624 25 35, 620 68 70; dla osób z dysfunkcją mowy i słuchu: 506 002 682
13a. ZGPD Wydział Pasa Drogowego - Zespół ds. Obiektów Handlowych 22 55 89 159/187/189/435/436
13b. ZGPD Wydział Pasa Drogowego - Zespół ds. Reklam 22 55 89 117/153/195/221
13c. ZGPD Wydział Pasa Drogowego - Zespół ds. Terenów 22 55 89 163/164/235
14. ZGKP Wydział Kontroli Pasa Drogowego 22 55 89 736/737
15. ZGOS Wydział Obsługi SPPN 22 55 89 304
16. ZTMS Wydział MSI 22 55 89 460
17. ZUOP Wydział Opiniowania 22 55 89 267/110
18. DZS Sekretariat 22 55 89 177/377


Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Łukasz Puchalski

p.o. Zastępcy dyrektora - Pion Utrzymania
Artur Rejzner

Zastępca dyrektora - Pion Techniczny
Michał Trzciński

Zastępca dyrektora - Pion Gospodarowania
Wojciech Partyka

Główny Księgowy
Edyta Samociuk

Kancelaria ZDM-Biuro Obsługi 
ul. Chmielna 120
Czynne w dni robocze, w godzinach 7.30 - 15.30

Dział reklamacji SPPN
ul. Chmielna 120, pokój 1 (parter)
Czynne w dni robocze, w godzinach 7.30 - 17.00

Kasa ZDM
ul. Chmielna 120
Czynna w dni robocze w godzinach 9.00 - 12.00, 12.30 - 14.30
W ostatni dzień każdego miesiąca, kasa czynna w godzinach 9.00 - 12.00, 12.30 - 14.00

Sprawy związane z abonamentem mieszkańca, kartą N+, Kartą Honorową lub Kartą Powstańca można załatwić również: 

Urząd Dzielnicy Śródmieście: ul. Nowogrodzka 43, sala ogólna Wydziału Obsługi Mieszkańców, 
tel. 0 22 699 83 80, czynne w godzinach: pon.: 8:00 - 18:00, wt. - pt. : 8:00 - 16:00.

Urząd Dzielnicy Ochota: ul. Grójecka 17A, tel. 0 22 823 93 19, sala ogólna Wydziału Obsługi Mieszkańców,
czynne: poniedziałki w godz: 8:00-18:00, wtorki-piątki w godz: 8:00-16:00.

Zarząd Dróg Miejskich: ul. Chmielna 120, pokój nr 1, tel. 0 22 55 89 204
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:00.

Korespondencję w sprawach Abonamentu, Karty N+, Karty Powstańca oraz Karty Honorowej i reklamacji w sprawach opłat dodatkowych należy kierować na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa. Osoby niepełnosprawne mogą składać reklamacje również w ww. Biurach Obsługi Klienta.

Rzecznik prasowy
tel. 22 55-89-233
fax 22 620-16-79,
rzecznik@zdm.waw.pl 

Skargi i wnioski
Dyrektorzy Zarządu Dróg Miejskich przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15.00 - 17.00, po uprzednim zarejestrowaniu.
Zgłaszający powinien podać nazwisko i imię oraz określić, w jakiej sprawie się zgłasza. Zgłoszenia osób zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie w Sekretariacie Zarzadu Dróg Miejskich przy ul.Chmielnej 120 pod nr tel. 22 55 89 177 codziennie w godz. 7.30 - 15.30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej po adresem: kancelaria@zdm.waw.pl

Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Podane we wniosku oraz załączonych do wniosku dokumentach dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o orchonie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Miejskich, z siedzibą przy ul. Chmielnej 120 w Warszawie, w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wniosku.