16-04-2019

Kontynuujemy usuwanie barier

Kolejne bariery architektoniczne znikają z ulic. W poprzednich dniach zakończyliśmy roboty na ul. Kruczej. Teraz pracujemy na ul. Konwiktorskiej i Bonifraterskiej. Kolejne lokalizacje będą ustalane na bieżąco.

Kontynuujemy usuwanie barier

Poprawa bezpieczeństwa i wygody wszystkich uczestników ruchu jest jednym z naszych priorytetów. W ramach umowy, która jest warta niemal 1,8 mln zł rozpoczęliśmy miejscowe remonty nawierzchni, krawężników oraz wymianę zniszczonych elementów infrastruktury drogowej.

Aktualnie pracujemy na ul. Konwiktorskiej w okolicach Polskiego Związku Niewidomych i stadionu piłkarskiego oraz na ul. Bonifraterskiej na odcinku między ul. Franciszkańską i Sapieżyńską. W tych miejscach obniżamy krawężniki, montujemy nowe pasy ostrzegawcze dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wymieniamy zniszczone elementy infrastruktury drogowej. Wyremontujemy również chodnik przy przystanku Konwiktorska 01 oraz postawimy stojaki rowerowe na ul. Franciszkańskiej.

Poprawa bezpieczeństwa i wygody na ul. Konwiktorskiej i Bonifraterskiej to dopiero początek. Kolejne lokalizacje będą ustalane na bieżąco.

Powered by Projectic.pl