Mniej betonu na Świętojerskiej i Anielewicza - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

13-05-2024

Mniej betonu na Świętojerskiej i Anielewicza

Zmiany czekają ulicę Świętojerską. Zamiast betonu zobaczymy tam jeszcze więcej zieleni. Prace zrealizujemy przy okazji budowy trasy rowerowej północ – południe wzdłuż ulicy Andersa.

Ulica Świętojerska

Zakres projektu to przede wszystkim zdjęcie betonowej kostki dookoła szpaleru dębów rosnącego wzdłuż Ogrodu Krasińskich. Ich misy zostaną ze sobą połączone, tworząc większe całości powierzchni biologicznie czynnej, na której założymy trawniki. Dzięki temu zapewnimy naszym drzewom lepsze warunki do życia. Oprócz tradycyjnych trawników i nasadzeń, na Świętojerskiej pojawią się cztery ogrody deszczowe o łącznej powierzchni niemal 100 m kw. Będą zbierać nadmiar wody opadowej, wprowadzając ją z powrotem do ekosystemu.

Posadzimy pięć nowych dębów szypułkowych – drzew odpornych na trudne warunki miejskie – oraz tysiące krzewów i bylin, które zwiększą bioróżnorodność. Świętojerską upiększymy także rabatami kwiatowymi, na których będą rosły różnokolorowe tulipany. Dzięki roślinom będzie estetyczniej. Zostawimy jednak kilka wypłytowanych fragmentów, które stanowić będą dojścia do istniejącego pasa postojowego po południowej stronie ulicy.

Ogrody deszczowe

Więcej o ogrodach deszczowych i funkcjach jakie pełnią w mieście dowiecie się z osobnego artykułu na naszej stronie.

Nie tylko droga rowerowa

Zmiany na Świętojerskiej to jeden z elementów zmian, które ogniskują się wokół ulicy Andersa i są przedmiotem tego samego zamówienia. Przetarg na budowę trasy rowerowej wzdłuż Andersa wraz z infrastrukturą towarzyszącą rozstrzygnęliśmy 2 maja 2024 r. Prace wykona firma Wegarten Sp. z o.o. Projekt obejmuje swoim zasięgiem również krótki fragment na ulicy Anielewicza. Tam rozpłytowanie przyniesie ulgę drzewom rosnącym w rejonie przystanku autobusowego „Muranów 03”.W przypadku zakresu inwestycji obejmującego ulice Świętojerską i Anielewicza, wykonawca będzie musiał najpierw opracować i uzgodnić dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych. To postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów rozpocznie prace w terenie. Nastąpi to w przyszłym roku.

Dbamy o to, co już mamy

Dzięki planowanym zmianom Świętojerska będzie bardziej przyjazna dla swoich wieloletnich „mieszkańców” – drzew. Mimo, że ta ulica jest postrzegana jako bardzo zielona, to rosnące przy niej dęby nie mają łatwego życia, głównie ze względu na otaczający je beton. Usuniemy go z miejsc, gdzie jest zbędny.

Przeprowadzane przez nas rozpłytowania przyczyniają się do powiększenia powierzchni biologicznie czynnej, która umożliwia wegetację roślin i zapewnia retencję wód opadowych. To jednak nie wszystko. Usuwanie betonu przeciwdziała zjawisku wyższej temperatury w mieście w porównaniu z terenami je otaczającymi, określanemu jako „wyspy ciepła”.

Takie działania prowadzimy od dłuższego czasu, w ramach większych inwestycji lub jako samodzielne projekty. W 2023 roku zazieleniliśmy w ten sposób na przykład ulice Targową i Zamoyskiego. W tym roku usuwamy nadmiar betonu z ul. Filtrowej, a na początku kwietnia usunęliśmy ok. 200 m kw. betonu na pl. Bankowym i posadziliśmy tam w tym roku 9 dębów, a wcześniej cały rząd platanów. Pracujemy też na ul. Koszykowej – niedługo na odcinku między ulicami Chałubińskiego a Lindleya pojawi się więcej zieleni. Więcej o naszych planach na tegoroczne rozpłytowania można przeczytać w osobnym artykule.

Świętojerska (rozpłytowanie) – projekt zagospodarowania terenu

2023-11-09 zagospodarowanie terenu Świętojerska

Powered by Projectic.pl