Praga-Południe 2016 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Praga-Południe 2016

Bezpiecznie pod mostem - przywrócenie ciągłości drogi rowerowej wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego pod mostem Poniatowskiego

Bezpiecznie pod mostem - przywrócenie ciągłości drogi rowerowej wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego pod mostem Poniatowskiego

Obecnie ciągłość tzw. Słonecznego Szlaku Rowerowego jest przerwana przez murek przeciwpowodziowy pod mostem, a kawałek na południe od mostu na środku ciągu stoi pomnik. Projekt pozwala wyznaczyć nową drogę dla rowerów. Obecny ciąg pozostałby wyłącznie dla pieszych.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Wybudowano brakujący odcinek drogi dla rowerów pod mostem Poniatowskiego i poszerzono chodnik na tym odcinku.

Projest został zrealizowany z opóźnieniem z powodu przedłużających się uzgodnień – dokumentacja dla inwestycji, ze względu na konieczność dodatkowych uzgodnień wynikających z zabezpieczenia przeciwpowodziowego, została ukończona w 2017 r. W związku z trwającymi pracami ZMID polegającymi na budowie odcinka Trasy Świętokrzyskiej od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoyskiego Biuro Koordynacji wstrzymało inwestycję do czasu zakończenia ww. prac. W lutym 2018 r. zlecono wykonanie robót budowlanych ZRiKD. Prace w terenie zostały zrealizowane w sierpniu i wrześniu 2018 r.

Bezpieczna droga do przedszkola

Bezpieczna droga do przedszkola

Wymiana nawierzchni chodnikowej, wymiana nawierzchni asfaltowej, posadzenie trawnika. Projekt ma przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi chodnikowej z drogą/wjazdem na teren przedszkola dla kierowców, pieszych i rodzin z dziećmi uczęszczających do przedszkola „U Słonia Szczęściarza” przy ul. Szaserów 61 A.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Wymieniona została nawierzchnia chodnikowa, asfaltowa, a także zasiano trawnik.

Z Gocławia i na Gocław na rowerze

Z Gocławia i na Gocław na rowerze

Projekt ma na celu wybudowanie drogi rowerowej wzdłuż Bora-Komorowskiego po północnej stronie pomiędzy Skalskiego a Abrahama, wymalowanie pasów rowerowych na ul. Meissnera i wyznaczenie miejsc parkingowych oraz na ul. Abrahama na odcinku od ul. Bora Komorowskiego do ul. Kapelanów AK bez sygnalizacji.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu została wybudowana droga dla rowerów wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego, powstały pasy rowerowe na ul. Meissnera i Abrahama.
Projekt został zrealizowany z opóźnieniem z powodu konieczności sześciokrotnego powtarzania przetargu na dokumentację projektową (grudzień 2015; marzec 2016; maj 2016; czerwiec 2016; styczeń 2017; lipiec 2017) oraz znaczne opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej.
Droga dla rowerów na ul. Bora-Komorowskiego powstała w sierpniu 2020 r.
W sierpniu 2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie pasów rowerowych na ul. Meissnera. Prace budowlane zakończyły się w kwietniu 2021 r.
W czerwcu 2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie pasów rowerowych na ul. Abrahama. Prace budowlane zakończyły się w kwietniu 2022 r.

Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem

Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem

Budowa drugiego odcinka chodnika biegnącego przez tereny zielone wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego, łączącego Saską Kępę z Gocławiem. Pierwszy odcinek chodnika po stronie Gocławia zostanie wykonany w bieżącym roku ze środków budżetu partycypacyjnego.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego został wybudowany chodnik. Dodatkowo wzdłuż chodnika posadzono drzewa i krzewy.

Realizacja projektu była opóźniona ze względu na trudności w wybraniu wykonawcy. Przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono 12.2015; 03.2016; 05.2016; 06.2016 oraz 01.2017 i unieważniono z powodu braku ofert. Finalnie dokumentację opracowano we własnym zakresie. Przetarg na wykonanie robót budowlanych ogłoszono 10.2017 i również unieważniono z powodu braku ofert. Ostatecznie budowa została zlecona do Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg. Prace zakończono w sierpniu 2018 r.

Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe

Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe

Budowa drogi rowerowej wzdłuż Bora-Komorowskiego (bez skrzyżowania z ul. Afrykańską) oraz budowa łącznika i kontrapasa w ciągu ulic Stanisława Augusta – Lubomira.

Stan realizacji:

W ramach projektu została wybudowana droga dla rowerów wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego. Projekt został zrealizowany w sierpniu 2020 r. z powodu konieczności sześciokrotnego powtarzania przetargu na dokumentację projektową (grudzień 2015; marzec 2016; maj 2016; czerwiec 2016; styczeń 2017; lipiec 2017) oraz znacznie opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dla łącznika przy ul. Grenadierów opracowano dokumentację we własnym zakresie i skierowano ją do zatwierdzenia. Jej realizacja wymaga jednak znacznej przebudowy skrzyżowania.

Powered by Projectic.pl