Ursus 2024 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Ursus 2024

Bezpieczny Ursus - zadbajmy o bezpieczeństwo pieszych na przejściach

Projekt zakłada wybudowanie stałych lub tymczasowych azyli (wysepek) przy przejściach dla pieszych na ulicach które mają szerokość powyżej 3,5 metra na pas ruchu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy Ursus. W ramach projektu przewiduję się także dostawienie słupków przy przejściach o ograniczonej widoczności.

Bezpieczny Ursus - uzupełniamy dziury w sieci dróg rowerowych

Projekt zakłada załatanie dziur w sieci dróg rowerowych w miejscach, gdzie wytyczenie niewielkiej legalnej drogi na rowerów jest w stanie znacząco poprawić komfort mieszkańców podróżujących na rowerach.

Stan realizacji:

Projekt stałej organizacji ruchu został opracowany i przekazany do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym w celu zatwierdzenia.

Powered by Projectic.pl