Ochota 2018

Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu, nasadzenia zieleni

Projekt składa się z wielu usprawnień dla pieszych oraz nasadzeń zieleni na terenie całego Rakowca, m.in.:

  • Remont chodnika na Racławickiej,
  • Budowa nowych chodników przy pętli Banacha,
  • Nasadzenia krzewów, bylin, żywopłotu: Pawińskiego, Korotyńskiego, Pruszkowska.
Stan realizacji:

W zakresie nasadzeń zieleni, projekt jest realizowany przez Zarząd Zieleni. Wyłoniono Wykonawcę, który dostarczy i nasadzi krzewy. Projekt zostanie zrealizowany w terminie do 30 września br.

Z uwagi na częściową lokalizację chodnika poza pasem drogowym ul. Racławickiej wymagana jest przebudowa chodnika. Projekt organizacji ruchu został zatwierdzony. Wykonano zgłoszenie robót budowlanych.

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów

Samoobsługowa stacja to niewielki, dostępny publicznie stojak z uchwytem na rower. Publiczna stacja naprawy rowerów posiada w standardzie niezbędny zestaw wytrzymałych narzędzi uznanych marek. W wyposażeniu stacji znajdują się narzędzia pasujące do rowerów dowolnego typu, które umożliwiają samodzielną naprawę.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu zamontowano stację umożliwiającą wykonanie samodzielnych drobnych napraw roweru czy wózka.

Rowerowy łącznik na Kopińskiej

Projekt zakłada budowę dwóch krótkich łączników (w formie dróg dla rowerów), które połączą ulicę Kopińską z infrastrukturą rowerową znajdującą się w Alejach Jerozolimskich i na ulicy Białobrzeskiej.

Stan realizacji:

Planowane opracowanie dokumentacji projektowej we własnym zakresie, a następnie zlecenie wykonania robót budowlanych w terenie.

Powered by Projectic.pl