SP 175 - podsumowanie audytu - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

SP 175 – podsumowanie audytu

Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny to duża (prawie 700 uczniów) szkoła na Ochocie. Większość uczniów mieszka w obwodzie szkoły.

 

Analiza zdarzeń drogowych

Ważnym elementem oceny sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa przy szkołach była szczegółowa analiza zdarzeń drogowych, jakie miały miejsce w pobliżu szkoły. W tym wypadku wzięto pod uwagę okres od 2015 r. do 2019 r., ponieważ za te lata Zarząd Dróg Miejskich posiadał pełne dane. Zakres przestrzenny analizy obejmował obwód szkoły.

Analiza obejmowała: określenie miejsc niebezpiecznych (zwłaszcza dla niechronionych uczestników ruchu, w tym w wieku szkolnym), przyczyny oraz propozycje możliwych rozwiązań poprawiających warunki ruchu drogowego w analizowanych obszarach.

W latach 2015 – 2019 w rejonie Szkoły Podstawowej 175 doszło do 148 zdarzeń drogowych, w tym 51 wypadków, w których 10 osób zostało ciężko rannych, a 48 osób odniosło lekkie obrażenia. W obrębie samej szkoły (tj. w promieniu 500 m) doszło do 54 zdarzeń drogowych, w tym 23 wypadków, w których 8 osób zostało ciężko rannych, a 26 osób lekko rannych.

Badanie zachowań komunikacyjnych uczniów

Celem badania zachowań komunikacyjnych uczniów było określenie, jaki jest szacunkowy podział zadań przewozowych w szkole, czyli w jaki sposób uczniowie docierają do szkoły i z niej wracają. Dodatkowo zidentyfikowano którędy dokładnie uczniowie docierają do szkoły oraz  jak spędzają czas podczas przerw – czy w ogóle wychodzą poza teren szkoły.

Badaniem objęto co najmniej 1 klasę z każdego rocznika, minimum 15% wszystkich uczniów danej placówki.

Jak już wspomniano wcześniej, większość (prawie 3/4) uczniów mieszka w obwodzie szkoły, a więc można przypuszczać, że ma do pokonania niewielki dystans. Przekłada się to na decyzje transportowe – większość uczniów podróżuje do szkoły pieszo. Spory jest też udział aktywnych form dotarcia – rowerem i hulajnogą na lekcje dociera ponad co piąty uczeń. Dojazdy autem stanowią 14% wszystkich podróży, a mimo to ulica Trzech Budrysów korkuje się rano, co jest widoczne w galerii na końcu artykułu.

Podobnie jak w przypadku innych szkół – uczniowie najmłodszych klas odwożeni są do szkoły znacznie częściej niż starsze koleżanki i koledzy. Podróże samochodowe to ok 30% podróży pierwszaków i drugoklasistów. Z wiekiem uczniów rośnie udział podróży pieszych (zawsze powyżej połowy podróży) i aktywnych.

Większość uczniów, którzy rano doszli do szkoły pieszo, również pieszo z niej wraca. Część z osób które rano podjechały komunikacją miejską, rowerem lub na hulajnodze czy deskorolce, wraca pieszo. Nieco ponad połowa uczniów, którzy rani jechali samochodem, wraca również autem.

Poczucie bezpieczeństwa

Uczniowie SP 1175, czują się dość bezpiecznie w drodze do szkoły. Poczucie zagrożenia zgłasza 14% z nich. Najmniej bezpiecznie czują się rowerzyści, hulajnogiści. Najbezpieczniej czują się uczniowie pokonujący drogę do i ze szkoły komunikacją miejską.

Pytani o obawy i sugestie zmian, uczniowie, podobnie jak w innych szkołach, zgłaszali w ankietach komentarze dotyczące prędkości samochodów, widoczności na przejściach dla pieszych i obawy, czy zdążą przejść. Zwracają się z prośbą o dodatkowe patrole Straży Miejskiej, prawidłowe parkowanie i dodatkowe przejścia dla pieszych w okolicy.

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) miał określić poziom zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego w rejonie budynków badanych szkół podstawowych, stan oznakowania pionowego i poziomego, sprawdzenie zgodności istniejących rozwiązań z obowiązującymi przepisami i normami.

Audyt BRD został przeprowadzony przez zespół audytujący, w którego składzie znajdował się Audytor BRD posiadający ważny Certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wydany przez ministra właściwego ds. transportu, na podstawie art. 24n ust.6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Główne rekomendacje

  • Zaleca się wykonanie przycięć pielęgnacyjnych zieleni wysokiej uniemożliwiającej prawidłowe oświetlenie ciągu pieszego po północnej stronie ulicy Dickensa. Zabezpieczenie chodników przed parkowaniem pojazdów w rejonie skrzyżowania z ulicą Bobrowskiego. Poszerzenie chodnika w ciągu ulicy Białobrzeskiej tak, aby szerokość ciągu pieszego, przy jednoczesnym parkowaniu pojazdów na chodniku, wynosiła min. 2,0 m. Opcjonalnie należy rozważyć doświetlenie ciągu pieszego po południowej stronie ulicy  Dickensa.
  • Zaleca się wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości „30” w ul. Trzech Budrysów. Ponadto zaleca się montaż ogrodzenia segmentowego w rejonie, w którym odnotowano pieszych przekraczających jezdnię poza przejściami dla pieszych, w miejscach niebezpiecznych, w tym także na łuku. Zaleca się wykonanie przycięć pielęgnacyjnych zieleni wysokiej uniemożliwiającej prawidłowe oświetlenie ciągów pieszych wzdłuż ulicy Trzech Budrysów. Zastosowanie oświetlenia ulicznego dedykowanego dla przejść dla pieszych. Wyznaczenie miejsc postojowych: równoległych na jezdni po lewej stronie ulicy oraz równoległych częściowo na chodniku po prawej stronie ulicy. Ponadto należy rozważyć poszerzenie chodnika po lewej stronie jezdni (kosztem wyznaczenia parkowania po jednej ze stron), z uwagi na stan istniejący, w którym obecny chodnik, w miejscach występowania istniejących słupów oświetleniowych,  jest zawężany do około 1,5 m.

Analiza obrazu

Analizę obrazu wykonano na podstawie obrazu z kamer umieszczonych w wyznaczonych lokalizacjach. Położenie urządzeń w terenie miało zapewnić obserwatorom widoczność na cały obszar badawczy. Przy każdej ze szkół pracowało od 3 do 6 rejestratorów obrazu. W ramach zadania wykonano również pomiary ruchu samochodowego i pieszego w bezpośrednim otoczeniu szkoły, tj. na najbliższym skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych oraz w przekroju bezpośrednio przed głównym wejściem do szkoły. Rejestratory umieszczone w terenie pracowały 30 września 2020 roku (tj. w środę), w godzinach 07:00-09:00. Podczas badań panowało zachmurzenie całkowite, bez opadów, a temperatura oscylowała w granicach 15-16 st. C.

Analiza obrazu miała za zadanie zidentyfikować wszystkie sytuacje niebezpieczne, badanie zostało wykonane przy zastosowaniu narzędzi GIS.

Miejsca wystąpienia zachowań pieszych, niebezpiecznych oraz potencjalnie niebezpiecznych uklasyfikowano w trzechlokalizacjach, co wraz z intensywnością ich wystąpienia przedstawiono na poniższej mapie.

szkola7_piesi

Miejscem, w którym piesi oraz rowerowi użytkownicy przestrzeni publicznej najczęściej narażają się swoim zachowaniem na niebezpieczeństwo jest rejon północnej części badanego obszaru, w pobliżu boisk przyszkolnych oraz przejścia dla pieszych, gdzie nagminne jest zjawisko wysiadania z samochodu na ulicę (48 przypadków). Z kolei w południowej części ulicy Trzech Budrysów i rejonu przejścia dla pieszych należy zwrócić uwagę na przechodzenie przez ulicę w miejscu niedozwolonym oraz przechodzenie przez ulicę zza samochodu (20 przypadków).

Miejsca wystąpienia zachowań kierowców, niebezpiecznych oraz potencjalnie niebezpiecznych uklasyfikowano w trzech lokalizacjach, co wraz z intensywnością ich wystąpienia przedstawiono na poniższej mapie.

szkola7_kierowcy

Podobnie jak w przypadku obserwacji zachowań pieszych oraz rowerzystów, kierowcy zachowują się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytowników przestrzeni publicznej oraz swojemu, na ulicy Trzech Budrysów w północnej części badanego obszaru, w pobliżu boisk przyszkolnych oraz przejścia dla pieszych. W rejonie tym dochodzi do notorycznego zatrzymywania się w miejscu niedozwolonym (68 przypadków w ciągu dwóch godzin). Pozostałe zachowania niebezpieczne miały charakter incydentalny.

Podsumowanie

Każda ze szkół, ze względu na swoją lokalizację, potrzeby uczniów i rodziców oraz infrastrukturę w sąsiedztwie wymaga zaprojektowania zmian indywidualnie. W przypadku SP 1 75 w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć chodniki przed nieprawidłowym i nielegalnym parkowaniem, zabezpieczyć przejścia dla pieszych na wysokości przedszkola i szkoły. Planowana jest także budowa azylu na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Dickensa i Trzech Budrysów.

 

 

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl