SP 373 - Podsumowanie Audytu - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

SP 373 – Podsumowanie Audytu

Szkoła Podstawowa nr 373 in. Ignacego Jana Paderewskiego to średnia (ok. 500 uczniów) szkoła na Saskiej Kępie. Większość uczniów tej szkoły mieszka poza jej obwodem. Duża część z nich podróżuje komunikacją miejską.

 

Analiza zdarzeń drogowych

 

Ważnym elementem oceny sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa przy szkołach była szczegółowa analiza zdarzeń drogowych, jakie miały miejsce w pobliżu szkoły. W tym wypadku wzięto pod uwagę okres od 2015 r. do 2019 r., ponieważ za te lata Zarząd Dróg Miejskich posiadał pełne dane. Zakres przestrzenny analizy obejmował obwód szkoły.

Analiza obejmowała: określenie miejsc niebezpiecznych (zwłaszcza dla niechronionych uczestników ruchu, w tym w wieku szkolnym), przyczyny oraz propozycje możliwych rozwiązań poprawiających warunki ruchu drogowego w analizowanych obszarach.

 

W latach 2015 – 2019 w rejonie SP 373 doszło do 121 zdarzeń drogowych, w których 5 osób zmarło, 2 osoby odniosły ciężkie obrażenia, a 62 osoby odniosły lekkie obrażenia. W obrębie samej szkoły (tj. w promieniu 500m) doszło do 58 zdarzeń drogowych, z czego 25 osób lekko rannych.

 

 

 

Badanie zachowań komunikacyjnych uczniów

Celem badania zachowań komunikacyjnych uczniów było określenie, jaki jest szacunkowy podział zadań przewozowych w szkole, czyli w jaki sposób uczniowie docierają do szkoły i z niej wracają. Dodatkowo zidentyfikowano którędy dokładnie uczniowie docierają do szkoły oraz  jak spędzają czas podczas przerw – czy w ogóle wychodzą poza teren szkoły.

Badaniem objęto co najmniej 1 klasę z każdego rocznika, minimum 15% wszystkich uczniów danej placówki.

 

Jak już wspomniano wcześniej, jedynie co czwarty uczniów mieszka w obwodzie szkoły. Zdecydowana większość uczniów ma do pokonania większą dłuższą drogę do szkoły. Sama szkoła jest zlokalizowana w dobrze skomunikowanym miejscu (bliskie sąsiedztwo przystanków autobusowych i tramwajowych), co widać w decyzjach transportowych. Ponad 40% uczniów wybiera w drodze do szkoły komunikację miejską. W ten sposób ze szkoły wraca połowa uczniów. Około 1/4 podróżuje pieszo, a kilkanaście procent stanowią pozostałe aktywne podróże. Ayutem do szkoły dojeżdża nieco ponad 20% uczniów.

 

 

W przypadku SP 373 nie powtarza się tendencja z odwożeniem – uczniowie najmłodszych klas nie odwożeni są do szkoły częściej niż starsze koleżanki i koledzy. Wiąże się to z faktem, że wśród młodszych klas więcej uczniów jest z rejonu. Widać to zarówno w niewielkim udziale samochodów, jak i w wysokim udziale podróży pieszych i rowerowych.

Uczniowie klas najstarszych podróżują głównie komunikacją miejską. Z deklaracji w ankietach wiadomo, że wybierają przystanki przy al. Waszyngtona i ostatni odcinek pokonują pieszo.

 

 

Większość uczniów, którzy rano doszli do szkoły pieszo, również pieszo z niej wraca.

Spora część osób, które poranną podróż odbyło samochodem, w drodze powrotnej korzysta z komunikacji miejskiej.

 

Poczucie bezpieczeństwa

Uczniowie SP 373, czują się dość bezpiecznie w drodze do szkoły. Poczucie zagrożenia zgłasza 12% uczniów. Najmniej bezpiecznie czują się piesi, a najbezpieczniej pasażerowie komunikacji miejskiej.

 

Pytani o obawy i sugestie zmian, uczniowie zgłaszali w ankietach komentarze dotyczące prędkości samochodów, a także miejsc zaparkowania aut. Obawiają się o swoje bezpieczeńśto na przejściach dla pieszych w sąsiedztwie szkoły. Sugerują, że pod szkołą powinno zostać ograniczone parkowanie i uspokojony ruch.

 

 

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) miał określić poziom zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego w rejonie budynków badanych szkół podstawowych, stan oznakowania pionowego i poziomego, sprawdzenie zgodności istniejących rozwiązań z obowiązującymi przepisami i normami.

Audyt BRD został przeprowadzony przez zespół audytujący, w którego składzie znajdował się Audytor BRD posiadający ważny Certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wydany przez ministra właściwego ds. transportu, na podstawie art. 24n ust.6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 373 przy ul. Angorskiej 2 w Warszawie obejmuje ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Angorskiej (odcinek Niekłańska – Saska), ulicy Niekłańskiej (odcinek al. Waszyngtona – Walecznych), ulicy Walecznych (odcinek Niekłańska – Saska), ulicy Saskiej (odcinek al. Waszyngtona – Walecznych), al. Waszyngtona (odcinek Niekłańska – Saska), ulicy Adampolskiej.

Wśród rekomendacji, brak jest ogólnych rekomendacji obszarowych. Rekomendacje dotyczą zmian punktowych i liniowych.

Główne rekomendacje:

  • ul. Angorska  – W celu uspokojenia ruchu zaleca się wprowadzenie parkowania na jezdni z odgięciem toru jazdy oraz zmianę kierunku ruchu.
  • ul. Walecznych – Należy oświetlić chodnik na odcinku Niekłańska – Saska.
  • ul. Adampolska – Zaleca się skuteczne wyeliminowanie parkowania po obu stronach ulicy lub wprowadzenie strefy ruchu z jednoczesną likwidacją istniejących chodników oraz wyznaczeniem miejsc postojowych na jezdni.
  • Zaleca się wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Angorskiej i Niekłańskiej w celu ograniczenia prędkości pojazdów w miejscu przekraczania jezdni, dodatkowo należy zabezpieczyć narożniki skrzyżowania przed parkowaniem poprzez zawężenie przekroju ulicy i zastosowanie słupków U-12c. Należy też usprawnić odwodnienie na skrzyżowaniu.

 

Analiza obrazu

Analizę obrazu wykonano na podstawie obrazu z kamer umieszczonych w wyznaczonych lokalizacjach. Położenie urządzeń w terenie miało zapewnić obserwatorom widoczność na cały obszar badawczy. Przy każdej ze szkół pracowało od 3 do 6 rejestratorów obrazu. W ramach zadania wykonano również pomiary ruchu samochodowego i pieszego w bezpośrednim otoczeniu szkoły, tj. na najbliższym skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych oraz w przekroju bezpośrednio przed głównym wejściem do szkoły. Rejestratory umieszczone w terenie pracowały 30 września 2020 roku (tj. w środę), w godzinach 07:00-09:00. Podczas badań panowało zachmurzenie całkowite, bez opadów, a temperatura oscylowała w granicach 15-16 st. C.

Analiza obrazu miała za zadanie zidentyfikować wszystkie sytuacje niebezpieczne, badanie zostało wykonane przy zastosowaniu narzędzi GIS.

 

Miejsca wystąpienia zachowań pieszych, niebezpiecznych oraz potencjalnie niebezpiecznych i wraz z intensywnością ich wystąpienia przedstawiono na poniższej mapie.

szkola_01-piesi

 

Miejscem w którym piesi oraz rowerowi użytkownicy przestrzeni publicznej najczęściej narażają się swoim zachowaniem na niebezpieczeństwo jest rejon wejścia do szkoły przy ul. Angorskiej, gdzie dochodziło do przechodzenia przez ulicę w miejscu niedozwolonym i przechodzenie przez ulicę zza samochodu (64 przypadki), a także wysiadania z samochodu na ulicę (27 przypadków). Przechodzenie przez ulicę w miejscu niedozwolonym oraz przechodzenie przez ulicę zza samochodu jest także nagminne na ulicy Angorskiej (przy wjeździe na parking znajdujący się na terenie szkoły) oraz w rejonie skrzyżowania z ulicą Saską.

 

Miejsca wystąpienia zachowań kierowców, niebezpiecznych oraz potencjalnie niebezpiecznych wraz z intensywnością ich wystąpienia przedstawiono na poniższej mapie.

szkola_01-kierowcy

 

Kierowcy zachowują się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytowników przestrzeni publicznej oraz swojemu, na obszarze jezdni oraz chodnika przed wejściem do szkoły przy ul. Angorskiej. Najczęściej powtarzającym się wykroczeniem było zatrzymywanie się w miejscu niedozwolonym (30 przypadków). Zatrzymywanie się w miejscu niedozwolonym było także widoczne przy wjeździe na parking znajdujący się na terenie szkoły (5 przypadków). Z kolei w rejonie skrzyżowania ulic Angorskiej i Saskiej stwierdzone zostało zawracanie w miejscu niedozwolonym (6 przypadków).

 

Podsumowanie

Każda ze szkół, ze względu na swoją lokalizację, potrzeby uczniów i rodziców oraz infrastrukturę w sąsiedztwie wymaga zaprojektowania zmian indywidualnie. W przypadku SP 373 wyniesiono już przejście dla pieszych przez ul. Angorską, w pobliżu skrzyżowania z ul. Saską. Na ul. Saskiej ruch jest uspokojony poprzez wyznaczenie pasów rowerowych na jezdni. Projektowane są zmiany na skrzyżowaniu ul. Niekłańskiej i Angorskiej, obejmujące między innymi namalowanie pasów oraz wyniesienie tarczy skrzyżowania.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl