12/2019 Petycja wielokrotna w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa pieszych korzystających z chodnika przy al. Wilanowskiej. - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

12/2019 Petycja w sprawie zgłoszenia stałego zagrożenia bezpieczeństwa pieszych korzystających z chodnika przy al. Wilanowskiej w Warszawie (Odcinek pomiędzy skrzyżowaniem al. Sikorskiego/al. Wilanowska w kierunku skrzyżowania ul. Rolna/ul.Bukowińska/al. Wilanowska.

 • Odwzorowanie cyfrowe petycji

 • Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

  Anna Dobosz

 • Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

  12.07.2019
 • Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

  12.07.2019 r. – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

  16.07.2019 r. – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

  17.07.2019 r. – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

  23.07.2019 r. – Ogłoszenie o oczekiwaniu na kolejne petycje 2 sierpnia 2019 r.

  24.07.2019 r. – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

  24.07.2019 r. – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

  6.08.2019 r. – przekazanie petycji do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

  28.08.2019 r. – wpływ opinii Biura Polityki Mobilności i Transportu do Zarządu Dróg Miejskich

  27.09.2019 r. – ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej

   

   

Powered by Projectic.pl