12/2019 Petycja w sprawie zgłoszenia stałego zagrożenia bezpieczeństwa pieszych korzystających z chodnika przy al. Wilanowskiej w Warszawie (Odcinek pomiędzy skrzyżowaniem al. Sikorskiego/al. Wilanowska w kierunku skrzyżowania ul. Rolna/ul.Bukowińska/al. Wilanowska.

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

Anna Dobosz

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

12.07.2019

Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

12.07.2019 r. – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

16.07.2019 r. – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

17.07.2019 r. – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

23.07.2019 r. – Ogłoszenie o oczekiwaniu na kolejne petycje 2 sierpnia 2019 r.

24.07.2019 r. – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

24.07.2019 r. – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

6.08.2019 r. – przekazanie petycji do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

28.08.2019 r. – wpływ opinii Biura Polityki Mobilności i Transportu do Zarządu Dróg Miejskich

27.09.2019 r. – ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej

 

 

Powered by Projectic.pl