3/2018 Petycja w sprawie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Powsińskiej i Okrężnej

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

26.06.2018

Termin załatwienia sprawy

31.07.2018

Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

26.06.2018 – wpływ petycji do ZDM.

31.07.2018 – odpowiedź na petycję.

Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl