8/2019 Petycja w sprawie likwidacji zatoki autobusowej przystanku Park Dreszera 01 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

8/2019 Petycja w sprawie likwidacji zatoki autobusowej przystanku Park Dreszera 01

 • Odwzorowanie cyfrowe petycji

 • Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

  Jerzy Traczyński

 • Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

  19.03.2019
 • Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

  19.03.2019 – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

  9.04.2019 – przekazanie petycji do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

  23.04.2019 – przesłanie stanowiska Biura Polityki Mobilności i Transportu

  9.05.2019 – wpływ stanowiska Biura Polityki Mobilności i Transportu do Zarządu Dróg Miejskich

  15.05.2019 – odpowiedź na petycję

 • Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl