8/2019 Petycja w sprawie likwidacji zatoki autobusowej przystanku Park Dreszera 01

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

Jerzy Traczyński

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

19.03.2019

Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

19.03.2019 – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

9.04.2019 – przekazanie petycji do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

23.04.2019 – przesłanie stanowiska Biura Polityki Mobilności i Transportu

9.05.2019 – wpływ stanowiska Biura Polityki Mobilności i Transportu do Zarządu Dróg Miejskich

15.05.2019 – odpowiedź na petycję

Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl