ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wykaz zamówień

Formuła dotycząca celów statutowych i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ulicy Chmielna 120,00-801 Warszawie, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.

WYSZUKAJ:

Typ postępowania
Rodzaj postępowania
Próg finansowy
Kategoria

DPZ/64/PN/58/17

Data ogłoszenia: 15:30 23 maja 2017

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jagiellońskiej na odcinku od Ronda Starzyńskiego do Trasy S8

DPZ/63/PN/57/17

Data ogłoszenia: 12:20 19 maja 2017

Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu.

DPZ/45/PN/39/17

Data ogłoszenia: 10:45 18 maja 2017

Wykonanie dokumentacji projektowej stałej i czasowej organizacji ruchu oraz dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzys...

DPZ/55/PN/49/17

Data ogłoszenia: 12:50 17 maja 2017

Wykonanie inwestycji pn: "Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej" w zakresie realizacji infrastruktury rowerowej w obrębie węzła ul. Puławska - ul. Rzymowskiego - ul. Dolina Służewiecka.

DPZ/61/PN/55/17

Data ogłoszenia: 11:40 17 maja 2017

Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Miodowej

DPZ/49/PN/43/17

Data ogłoszenia: 13:02 16 maja 2017

Remont ekranu przeciwhałasowego zlokalizowanego: 1. na południowym wiadukcie drogowym nad Rondem S. Starzyńskiego w Warszawie, 2. w pasie dzielącym Al. Prymasa Tysiąclecia w rejonie ul. Czorsztyńskiej...

DPZ/44/PN/38/17

Data ogłoszenia: 13:42 10 maja 2017

Zaprojektowanie i wykonanie pochylni łączącej Plac na Rozdrożu z placykiem przy fontannie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

DPZ/53/PN/47/17

Data ogłoszenia: 13:05 05 maja 2017

Przebudowa i budowa skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na terenie m.st. Warszawy

DPZ/47/PN/41/17

Data ogłoszenia: 08:50 28 kwietnia 2017

Projekt wraz z realizacją w terenie oświetlenia chodnika na ul. Bora-Komorowskiego na odc. Pawlikowskiego – ul. Afrykańska – realizacja projektu budżetu partycypacyjnego nr 1048 pn. „Widniej na Pradze...

DPZ/50/PN/44/17

Data ogłoszenia: 12:00 26 kwietnia 2017

Wykonanie remontu/przebudowy oświetlenia w ciągu ulic: Smocza – Nowolipie oraz na ul. Grenadierów w Warszawie

Budżet partycypacyjny - weryfikacja projektów
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie