ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wykaz zamówień

Formuła dotycząca celów statutowych i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ulicy Chmielna 120,00-801 Warszawie, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.

WYSZUKAJ:

Typ postępowania
Rodzaj postępowania
Próg finansowy
Kategoria

ZDM/1/PPP/17

Data ogłoszenia: 09:15 13 kwietnia 2017

Przebudowa i eksploatacja przejść podziemnych w pasie drogowym Al. Jerozolimskich, w rejonie Dworca Centralnego, w rejonie ul. Emilii Plater oraz łącznika pomiędzy budynkiem LIM (Mariott) a Dworcem Ce...

DPZ/41/PN/35/17

Data ogłoszenia: 11:10 11 kwietnia 2017

Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu

DPZ/24/PN/23/17

Data ogłoszenia: 11:25 07 kwietnia 2017

Remont/przebudowa oświetlenia ulicznego - Al. Zjednoczenia, ul. Moliera, ul. Świętojerska, ul. Łojewska w Warszawie

DPZ/33/PN/32/17

Data ogłoszenia: 11:29 05 kwietnia 2017

Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu dla zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego

DPZ/29/PN/28/17

Data ogłoszenia: 09:10 08 marca 2017

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja tzw. Aktywnych Przejść dla Pieszych na ulicach Warszawy.

Budżet partycypacyjny - weryfikacja projektów
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie