ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wykaz zamówień

Formuła dotycząca celów statutowych i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ulicy Chmielna 120,00-801 Warszawie, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.

WYSZUKAJ:

Typ postępowania
Rodzaj postępowania
Próg finansowy
Kategoria

DPZ/32/PN/31/17

Data ogłoszenia: 10:46 17 marca 2017

Wykonanie inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej od ul. Karkonoszy do granicy miasta Warszawy” wraz z elementami towarzyszącymi – etap I

DPZ/25/PN/24/17

Data ogłoszenia: 12:03 10 marca 2017

Wykonanie oznakowania poziomego na wybranych odcinkach dróg na terenie m.st. Warszawy

DPZ/29/PN/28/17

Data ogłoszenia: 09:10 08 marca 2017

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja tzw. Aktywnych Przejść dla Pieszych na ulicach Warszawy.

Budżet partycypacyjny - weryfikacja projektów
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie