ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wykaz zamówień

Formuła dotycząca celów statutowych i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ulicy Chmielna 120,00-801 Warszawie, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.

WYSZUKAJ:

Typ postępowania
Rodzaj postępowania
Próg finansowy
Kategoria

DPZ/110/PN/100/17

Data ogłoszenia: 09:48 22 września 2017

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zarządu Dróg Miejskich w 2018 roku w modelu giełdowym.

DPZ/107/PN/98/17

Data ogłoszenia: 09:00 19 września 2017

Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich na terenie m.st. Warszawy okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

DPZ/113/PN/102/17

Data ogłoszenia: 09:58 14 września 2017

Przebudowa oświetlenia Al. Wojska Polskiego

ZDM/2/PPP/17

Data ogłoszenia: 09:50 06 września 2017

Przebudowa i eksploatacja przejść podziemnych w pasie drogowym Al. Jerozolimskich, w rejonie Dworca Centralnego, w rejonie ul. Emilii Plater oraz łącznika pomiędzy budynkiem LIM (Mariott) a Dworcem Ce...

DPZ/108/PN/99/17

Data ogłoszenia: 10:45 29 sierpnia 2017

Wykonanie robót budowlanych dla zadań z budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawy z podziałem na 3 części.

DPZ/103/PN/95/17

Data ogłoszenia: 09:55 29 sierpnia 2017

Usługa polegająca na: utrzymaniu systemu odwodnienia Trasy Siekierkowskiej od węzła Czerniakowska do ul. Marsa wraz z ul. Wał Miedzeszyński i skrzyżowaniem drogi krajowej S-2 z Trasą Siekierkowską w...

DPZ/84/PN/76/17

Data ogłoszenia: 10:05 24 sierpnia 2017

Usługa polegająca na konserwacji i modernizacji urządzeń odwadniających drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe na terenie m.st. Warszawy

DPZ/90/PN/82/17

Data ogłoszenia: 10:00 24 sierpnia 2017

Usługa polegająca na utrzymaniu systemu odwodnienia Trasy Mostu Północnego od ul. Modlińskiej do ul. Świderskiej oraz węzła Marymoncka/Wybrzeże Gdyńskie wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącym...

DPZ/89/PN/81/17

Data ogłoszenia: 10:00 24 sierpnia 2017

Usługę polegającą na utrzymaniu systemu odwodnienia dróg: Al. Wilanowskiej/Al Rzeczypospolitej, 17 Stycznia, Graniczna (N-Borkowska), Al. KEN, N-Wincentego/Malborska, Modlińska, Poleczki, N-Lazurowa,...

DPZ/99/PN/91/17

Data ogłoszenia: 08:55 21 sierpnia 2017

Usługa konserwacji w obiektach ZDM.

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie