ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wykaz zamówień

Formuła dotycząca celów statutowych i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ulicy Chmielna 120,00-801 Warszawie, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.

WYSZUKAJ:

Typ postępowania
Rodzaj postępowania
Próg finansowy
Kategoria

DPZ/142/PN/127/17

Data ogłoszenia: 12:35 17 listopada 2017

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań z budżetu partycypacyjnego

DPZ/141/PN/126/17

Data ogłoszenia: 08:33 10 listopada 2017

Najem sprzętu komputerowego oraz świadczenie usług serwisu eksploatacyjno-naprawczego

DPZ/144/PN/129/17

Data ogłoszenia: 07:06 10 listopada 2017

Zaprojektowanie i dostarczenie elementów dekoracji świątecznej wraz z utrzymaniem (montaż, serwis oraz demontaż) dla wyznaczonych lokalizacji na obszarze m.st. Warszawy w latach 2017-2020 z realizacją...

DPZ/127/US/2/17

Data ogłoszenia: 11:30 09 listopada 2017

Ochrona obiektów i mienia Zarządu Dróg Miejskich w 2018 roku.

DPZ/140/PN/125/17

Data ogłoszenia: 10:50 09 listopada 2017

Remont oświetlenia ulicy Bliskiej w Warszawie.

DPZ/143/PN/128/17

Data ogłoszenia: 14:10 08 listopada 2017

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka – Wolska - Połczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta – etap 2: odcinek od ul. Dźwigowej do granicy miasta

DPZ/130/PN/117/17

Data ogłoszenia: 09:00 08 listopada 2017

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla Zarządu Dróg Miejskich w latach 2017-2020.

DPZ/136/PN/122/17

Data ogłoszenia: 11:31 07 listopada 2017

Zakup usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji Chmielna 120, Chmielna 85, Gołdapska 7 oraz świadczenie usługi DNS dla Zarządu Dróg Miejskich

DPZ/122/PN/111/17

Data ogłoszenia: 09:20 24 października 2017

Administrowanie obiektem – Tunel dla pieszych Trasy W-Z w Warszawie: 1.Czystość; 2. Ochrona.

DPZ/109/US/1/17

Data ogłoszenia: 10:52 12 października 2017

Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) tj. usługi pocztowe, opłacanie przesyłek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania, codz...

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie