ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wykaz zamówień

Formuła dotycząca celów statutowych i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ulicy Chmielna 120,00-801 Warszawie, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.

WYSZUKAJ:

Typ postępowania
Rodzaj postępowania
Próg finansowy
Kategoria

DPZ/50/PN/49/18

Data ogłoszenia: 09:09 24 kwietnia 2018

Remont urządzeń dźwigowych zlokalizowanych przy obiektach mostowych w Warszawie.

DPZ/52/PN/51/18

Data ogłoszenia: 10:25 19 kwietnia 2018

Przebudowa oświetlenia ulicy Krasińskiego, na odcinku od ul. Broniewskiego do Placu Wilsona

DPZ/53/PN/52/18

Data ogłoszenia: 13:20 18 kwietnia 2018

Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej

DPZ/48/PN/47/18

Data ogłoszenia: 08:20 18 kwietnia 2018

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 5 części.

DPZ/54/PN/53/18

Data ogłoszenia: 13:30 16 kwietnia 2018

Roboty związane z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: 1. ul. Koszykowej - ul. Raszyńskiej. 2. al. Wilanowska - ul. Dominikańska.

DPZ/51/PN/50/18

Data ogłoszenia: 12:00 13 kwietnia 2018

Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn."Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej".

DPZ/47/PN/46/18

Data ogłoszenia: 09:49 13 kwietnia 2018

Czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy

DPZ/49/PN/48/18

Data ogłoszenia: 09:55 11 kwietnia 2018

Remont ulic m. st. Warszawy z podziałem na 2 części: część 1 - ul. Wiertnicza na odc. Al. Wilanowska - Nałęczowska (obie jezdnie) część 2 - ul. Dwernickiego na odc. Wiatraczna - Podskarbińska.

DPZ/39/PN/38/18

Data ogłoszenia: 08:38 11 kwietnia 2018

Remont ekranów/u przeciwhałasowych/ego zlokalizowanych/ego: 1) na wiaduktach drogowych nad Rondem S. Starzyńskiego w Warszawie 2) w pasie dzielącym Al. Prymasa Tysiąclecia w rejonie ul. Czorsztyńs...

DPZ/44/PN/43/18

Data ogłoszenia: 10:15 10 kwietnia 2018

Ocena stanu eksploatacyjnego dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wraz z okresową kontrolą dróg w latach 2018-2022

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie