ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wykaz zamówień

Formuła dotycząca celów statutowych i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ulicy Chmielna 120,00-801 Warszawie, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.

WYSZUKAJ:

Typ postępowania
Rodzaj postępowania
Próg finansowy
Kategoria

DPZ/1/PN/1/17

Data ogłoszenia: 10:57 11 stycznia 2017

Pomiary ruchu na bieżące potrzeby ZDM w latach 2017-2019 (pomiary ręczne ruchu kołowego wraz ze strukturą rodzajową i kierunkową, na skrzyżowaniach i przekrojach ulic oraz na przejazdach i bocznicach...

DPZ/155/PN/137/16

Data ogłoszenia: 14:42 28 grudnia 2016

Wykonanie inwestycji pod nazwą: Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy

Budżet partycypacyjny - rusza IV edycja
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie