ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wykaz zamówień

Formuła dotycząca celów statutowych i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ulicy Chmielna 120,00-801 Warszawie, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.

WYSZUKAJ:

Typ postępowania
Rodzaj postępowania
Próg finansowy
Kategoria

DPZ/85/PN/77/17

Data ogłoszenia: 14:00 20 lipca 2017

Wykonanie czynności związanych ze zdigitalizowaniem (skanowaniem) oraz zarchiwizowaniem dokumentacji dotyczącej dróg

DPZ/86/PN/78/17

Data ogłoszenia: 14:00 17 lipca 2017

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska Połczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta – etap 1: odcinek Ordona-Dźwigowa

DPZ/79/PN/71/17

Data ogłoszenia: 14:19 10 lipca 2017

Remont ekranu przeciwhałasowego zlokalizowanego: 1) na południowym wiadukcie drogowym nad Rondem S. Starzyńskiego w Warszawie 2) w pasie dzielącym Al. Prymasa Tysiąclecia w rejonie ul. Czorsztyńskiej...

DPZ/82/PN/74/17

Data ogłoszenia: 13:50 05 lipca 2017

Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich w Warszawie, na odcinku od ul. ppłk M. Sokołowskiego „Grzymały” do Pl. Zawiszy – etap 2: skrzyżowanie Al. Jerozolimskie z ul. Białobrzeską, wraz z wyko...

DPZ/72/PN/66/17

Data ogłoszenia: 09:19 20 czerwca 2017

Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg leżących na terenie m.st. Warszawy w trybie art. 50a i 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 12...

DPZ/59/PN/53/17

Data ogłoszenia: 07:15 05 czerwca 2017

Operator Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem wraz z systemami Tunelu Zagłębienia Wisłostrady w Warszawie.

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie