Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/58/PN/52/19

Kategoria ogłoszenia: Ogłoszone

Data ogłoszenia: 16 lipca 2019

Bieżące utrzymanie, konserwacje i dostosowanie do potrzeb użytkowników urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie m.st. Warszawa w czterech niezależnych obszarach

Termin składania dokumentów : 29 sierpnia 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U.U.E. 16.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16.07.2019
Typ pliku - doc

doc

Wzór umowy 16.07.2019
Typ pliku - docx

docx

Załączniki do Oferty 16.07.2019
Typ pliku - zip

zip

Załączniki do SIWZ 16.07.2019
Typ pliku - zip

zip

JEDZ espd 16.07.2019
Typ pliku - zip

zip

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert 13.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Skorygowany załącznik nr 6 do SIWZ 13.08.2019
Typ pliku - docx

docx

Poprawiony formularz oferty 13.08.2019
Typ pliku - docx

docx

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do Dziennika Urzędowego UE 13.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Dz.U. UE 16.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl