Wdrażamy SPPN w rejonie placu Hallera - harmonogram prac [artykuł aktualizowany] - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

11-10-2022

Wdrażamy SPPN w rejonie placu Hallera – harmonogram prac [artykuł aktualizowany]

Malowanie linii na jezdni.

Trwają przygotowania do uruchomienia wraz z początkiem stycznia 2023 roku Strefy Płatnego Parkowania w rejonie placu Hallera. Wiąże się to ze zmianą organizacji ruchu na ulicach. Proces ten jest etapowany, aby ograniczyć utrudnienia.

Obecnie na Pradze-Północ strefa obejmuje 24 km dróg. Po rozszerzeniu będą to 63 ulice, będące drogami publicznymi, o ponad 34 km długości. Na wszystkich ulicach włączanych do strefy, musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wymaga to przygotowania dla każdej ulicy projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu.

Po zatwierdzeniu projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ z takim zapasem wykonawca musi zgłosić zamiar wejścia w teren w konkretnym terminie. Znaki informujące o czasowej organizacji ruchu, obejmującej często zakaz parkowania na przestrzeni kilku dni, wystawiane są zaś z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

Roboty muszą być etapowane, ponieważ wiążą się z czasowym wyłączeniem miejsc postojowych z użytku. Aby zminimalizować utrudnienia nie prowadzi się prac na raz na zbyt dużym obszarze. Trzeba wziąć też pod uwagę pogodę. Technologia wykonywania oznakowania wymaga, aby podłoże było suche, temperatura powietrza wynosiła co najmniej 5 stopni, a w trakcie malowania nie padał deszcz.

Więcej informacji


Prace planowane w najbliższym czasie

Lista uszeregowana jest alfabetycznie, podana jest ulica, termin rozpoczęcia prac i termin zakończenia. W przypadku złych warunków atmosferycznych terminy mogą ulec zmianie. Lista będzie aktualizowana w miarę pojawiania się nowych informacji. Prosimy o zwracanie uwagi na znaki drogowe. Data ostatniej aktualizacji spisu: 08.11.2022 r.

 • ul. Borowskiego:
  • 22-24.X (etap I) – czasowa organizacja ruchu nie będzie wprowadzana
  • 19.X-9.XI
 • ul. Brechta:
  • 10-12.X (etap I i IV)
  • 12-14.X (etap II)
  • 19.X-7.XI
 • ul. Burdzińskiego:
  • 16-18.X (etap I)
  • 20-22.X (etap II)
  • 25.X-18.XI
 • ul. Darwina:
  • 20-22.X (etap III) – czasowa organizacja ruchu nie będzie wprowadzana
  • 24-26.X (etap I) – czasowa organizacja ruchu nie będzie wprowadzana
 • ul. Dąbrowszczaków:
  • 20-24.X (etap I)
  • 22-24.X (etap II) – czasowa organizacja ruchu nie będzie wprowadzana
  • 24-26.X (etap III)
 • ul. Groszkowskiego:
  • 24.X-17.XI
 • pl. Hallera:
  • 22-26.X (etap I)
  • 24-26.X (etap II)
  • 14-17.XI (etap V)
 • ul. Linneusza:
  • 16-18.X (etap I)
  • 24.X-17.XI
 • ul. Młota:
  • 10-12.X (etap I)
  • 12-14.X (etap II)
 • ul. Nausbauma:
  • 14-17.X (etap I)
  • 16-18.X (etap II)
  • 24.X-17.XI
 • ul. Skoczylasa:
  • 10-12.X (etap III)
  • 14-17.X (etap II)
 • ul. Szanajcy:
  • 14-16.X (etap I)
  • 7-9.XI (etap II)
  • 14-17.XI (etap III)
  • 20-22.X (etap IV)
  • 31.X-24.XI
 • ul. Szymanowskiego
  • 14-17.XI (etap I)
  • 16-18.XI (etap II)
  • 14-17.XI (etap III)

Oznakowanie wykonywane jest na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, sporządzonego w oparciu o przepisy prawa o ruchu drogowym oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 438).

Powered by Projectic.pl