ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Ruch pojazdów ciężarowych

Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, że decyzją Prezydenta m.st. Warszawy na terenie Warszawy wprowadzony został zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton w godzinach 7:00 – 10:00 oraz 16:00 – 20:00.
Ruch tranzytowy niezwiązany z obsługą aglomeracji warszawskiej będzie odbywać się będzie po sieci dróg objazdowych wyznaczonych drogami krajowymi nr 50 i 62 oraz drogą krajową nr 60.

Ograniczenia w ruchu zrealizowane zostaną przy wykorzystaniu znaków drogowych przewidzianych przepisami prawa, na podstawie projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, a tym samym wprowadzone ograniczenia, przewidywać będą możliwość dopuszczenia do ruchu, w godzinach obowiązywania ograniczenia, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowej powyżej 16 ton na podstawie identyfikatora C16 wydawanego przez Zarząd Dróg Miejskich.
Identyfikatory takie wydawane będą:
1. Podmiotom świadczącym usługi kolporterskie, kurierskie (w tym poczcie) oraz realizującym budowy na terenie m.st. Warszawy w celu przewozu materiałów budowlanych.
2. Innym podmiotom w sytuacjach uzasadnionych koniecznością zachowania procesów technologicznych.

Identyfikatory wydawane będą na wniosek zainteresowanego podmiotu np.: inwestora realizującego inwestycję na terenie miasta, dewelopera, poczty, firmy kurierskiej bądź przedsiębiorstwa zajmującego się kolportażem.
Jak wynika z powyższego, o identyfikator nie powinni występować indywidualni przewoźnicy, ale podmioty dla których świadczone są usługi w związku z realizacją konkretnych przedsięwzięć na terenie m.st. Warszawy.
W sytuacjach związanych z koniecznością zachowania procesów technologicznych, podmiot występujący o wydanie identyfikatora C16 zobowiązany jest załączyć do wniosku dokumenty uwiarygodniające konieczność zachowania procesów technologicznych, m.in. podpisane oświadczenie uzasadniające brak możliwości dostosowania się do obowiązujących ograniczeń.

Identyfikatory wydawane będą na konkretne pojazdy, a w przypadkach gdyby obsługa podmiotu odbywała się przy wykorzystaniu różnych pojazdów – na okaziciela.
W przypadku wydawania identyfikatorów na okaziciela, podmiot występujący zobowiązany będzie do dysponowania identyfikatorami w ramach przyznanej puli. 

W godzinach 10:00 – 16:00 oraz 20:00 – 7:00 na terenie Warszawy obowiązywać będzie obecnie istniejąca organizacja ruchu.
Oznacza to, że:
1. Utrzymane zostaną istniejące obszary ograniczenia tonażowego dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5 i 10 ton, do których wjazd wymagać będzie oddzielnego identyfikatora. 
2. Drogi dotychczas dostępne dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton nadal pozostaną przejezdne w okresie, w którym nie będzie obowiązywał zakaz (godziny 7:00 – 10:00 oraz 16:00 – 20:00). Godziny przyjęć w sprawie identyfikatorów C-5, C-10, C-16 i TK:

poniedziałek - 13.00-15.00
wtorek - 9.00-11.00
czwartek - 13.00-15.00
piątek - 9.00-11.00

Odbiór identyfikatorów odbywa się w siedzibie ZDM przy Chmielnej 120 (pokój nr 10, parter), a nie jak dotychczas w budynku przy ul. Chmielnej 124 (wejście od ul. Żelaznej).

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie