ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
14-06-2018

Wjazd na Trakt Królewski

Identyfikatory na wjazd na Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat.

Identyfikator TK to dokument, na którego podstawie można poruszać się po obszarze Traktu Królewskiego, wyłączonym z ruchu i oznakowanym znakiem typu B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach). Strefa ta to ulice: Nowy Świat na odcinku Smolna – Krakowskie Przedmieście, Krakowskie Przedmieście (z wyłączeniem posesji 42/44 oraz odcinka od posesji nr 81 do posesji nr 89), ul. Bednarska na odcinku Furmańska – Krakowskie Przedmieście, ul. Miodowa na odcinku Senatorska – Krakowskie Przedmieście, ul. Ossolińskich na odcinku Moliera – Krakowskie Przedmieście.

Identyfikator TK przysługuje:

  • mieszkańcom posesji znajdujących się w strefie, do których dojazd możliwy jest jedynie od strony Traktu Królewskiego,
  • osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, prowadzącym działalność gospodarczą i mającym siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie strefy, do których dojazd możliwa jest jedynie od strony Traktu Królewskiego,
  • organizatorom imprez,
  • inwestorom i podmiotom prowadzące roboty remontowe lub utrzymaniowe na terenie Traktu Królewskiego.


Aby uzyskać identyfikator należy złożyć wniosek (do pobrania poniżej lub w siedzibie ZDM) wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami. Dokumenty można złożyć w kancelarii Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: identyfikatory@zdm.waw.pl lub kancelaria@zdm.waw.pl.

Identyfikatory wydawane są na czas określony, nie dłuższy niż rok. W jednym identyfikatorze możliwe jest wpisanie maksymalnie czterech numerów rejestracyjnych pojazdów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZASADACH WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE.

 

Zespół ds. wydawania identyfikatorów:
Identyfikatory TK
tel. 22 55 89 211
e-mail: identyfikatory@zdm.waw.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 13.00-15.00
wtorek: 9.00-11.00
środa: dzień bez obsługi interesantów
czwartek: 13.00-15.00
piątek: 9.00-11.00

Odbiór identyfikatorów odbywa się w siedzibie ZDM przy Chmielnej 120 (pokój nr 10, parter), a nie jak dotychczas, w budynku przy ul. Chmielnej 124 (wejście od ul. Żelaznej).

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie