Wjazd na Trakt Królewski - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Wjazd na Trakt Królewski

Identyfikator TK to dokument, na którego podstawie można poruszać się po obszarze Traktu Królewskiego, wyłączonym z ruchu i oznakowanym znakiem typu B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach).

Strefa ta to ulice: Nowy Świat na odcinku Smolna-Krakowskie Przedmieście, Krakowskie Przedmieście (z wyłączeniem posesji 42/44 oraz odcinka od posesji nr 81 do posesji nr 89), ul. Bednarska na odcinku Furmańska-Krakowskie Przedmieście, ul. Miodowa na odcinku Senatorska-Krakowskie Przedmieście, ul. Ossolińskich na odcinku Moliera-Krakowskie Przedmieście.

Identyfikator nie zwalnia z obowiązku stosowania się do oznakowania pionowego (np. znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”) oraz poziomego obowiązującego przy wymienionych ulicach. Zatrzymanie pojazdu musi odbyć się w miejscu do tego wyznaczonym.

Identyfikator TK przysługuje:

  • mieszkańcom posesji znajdujących się w strefie, do których dojazd możliwy jest jedynie od strony Traktu Królewskiego,
  • osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, prowadzącym działalność gospodarczą i mającym siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie strefy, do których dojazd możliwa jest jedynie od strony Traktu Królewskiego,
  • organizatorom imprez,
  • inwestorom i podmiotom prowadzące roboty remontowe lub utrzymaniowe na terenie Traktu Królewskiego.

 

Aby uzyskać identyfikator, należy złożyć wniosek (do pobrania poniżej lub w siedzibie ZDM) wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami (szczegóły w regulaminie znajdującym się na dole strony). Dokumenty można złożyć w kancelarii Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: identyfikatory@zdm.waw.pl lub kancelaria@zdm.waw.pl.

Czas realizacji wniosku uzależniony jest od poprawności złożonych dokumentów oraz liczby wpływających wniosków, jednak jest to nie więcej niż 30 dni. Jeżeli wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień, kontaktujemy się z wnioskodawcą. Jeżeli we wniosku wpisany jest numer kontaktowy (komórkowy), po wydaniu identyfikatora wysyłany jest SMS z informacją o możliwości odbioru.

W przypadku ubiegania się o nowy identyfikator po upływie ważności poprzedniego, wymagane jest ponowne złożenie wniosku wraz w wszystkimi dokumentami.

Identyfikatory wydawane są na czas określony, nie dłuższy niż rok. W jednym identyfikatorze możliwe jest wpisanie maksymalnie czterech numerów rejestracyjnych pojazdów.

Szczegółowe informacje o zasadach wydawania identyfikatorów znajdują się w regulaminie.

 

Zespół ds. wydawania identyfikatorów:
tel. 22 55 89 211
e-mail: identyfikatory@zdm.waw.pl

Godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek: 13.00 – 15.00
wtorek: 9.00 – 11.00
środa: dzień bez obsługi interesantów
czwartek: 13.00 – 15.00
piątek: 9.00 – 11.00

Odbiór identyfikatorów odbywa się w siedzibie ZDM przy Chmielnej 120 (pokój nr 10, parter)

Powered by Projectic.pl