Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/43/PN/37/19

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 17 maja 2019

Remont i naprawa wyeksploatowanych dwóch urządzeń dźwigowych (platform) dla osób niepełnosprawnych przy kładce dla pieszych  nad ul. Ostrobramską przy ul. Motorowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Termin składania dokumentów : 7 czerwca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 17.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17.05.2019
Typ pliku - doc

doc

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) 17.05.2019
Typ pliku - docx

docx

Załączniki do PFU 17.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Załącznik do PFU - branża WOD-KAN 17.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Załącznik do PFU - branża elektryczna 17.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ z dnia 30.05.2019r. 30.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.05.2019r. 30.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert 10.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.08.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl