ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Dane adresowe

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, centrala telefoniczna: 22 55 89 000, fax 22 620 06 08
NIP: 527-021-07-44

kontakt@um.warszawa.pl - zgłoszenie awarii przez mieszkańców

awarie@zdm.waw.pl - zgłoszenie awarii przez gestorów sieci (wodociągi, ciepłownicy, teletechnika i inni)

holowanie@zdm.waw.pl - korespondencja dotycząca usuwania pojazdów

identyfikatory@zdm.waw.pl - wnioski o zezwolenia na wjazd na Trakt Królewski, identyfikatory dla samochodów ciężarowych.

reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl - reklamacje dotyczące opłat dodatkowych wystawionych w strefie parkowania

windykacja@zdm.waw.pl - korespondencja dotycząca windykacji opłat dodatkowych w strefie parkowania

kancelaria@zdm.waw.pl - korespondencja ogólna, wnioski pozostałe.

 

L.p. Symbol wydziału Wydział Numer telefonu
1. TAD Kancelaria - Operator Centrali 22 55 89 000
2. DPZ Wydział Prawny i Zamówień Publicznych 22 55 89 220
3. DSP Wydział Spraw Pracowniczych 22 55 89 160/139/228
4. DKS Wydział Komunikacji Społecznej Rzecznik prasowy 22 55 89 233/336
5. DSR Wydział Strategii i Rozwoju/Zespół Badań Ruchu 22 55 89 359/22 55 89 216
6a. TOR Wydział Organizacji Ruchu - odbiór projektów stałej i czasowej organizacji ruchu 22 55 89 259
6b. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. stałej organizacji ruchu 22 55 89 209/249/265/289/297/322/361
6c. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. czasowej organizacji ruchu 22 55 89 213/313
6d. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. aktualizacji i kontroli oznakowania 22 55 89 181/192/199/353
6e. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. identyfikatorów TK 22 55 89 211
6f. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. identyfikatorów C5/C10 22 55 89 208
6g. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. identyfikatorów C16 22 55 89 144
7a. TSG Wydział Sygnalizacji 22 55 89 315/115
7b. TOS Wydział Oświetlenia 22 55 89 430
8. TMS Wydział MSI 22 55 89 460
9. TZM Wydział Zrównoważonej Mobilności 22 55 89 198
10. UIE Wydział Infrastruktury i Ewidencji Dróg 22 55 89 428, 22 55 89 225, 22 55 89 203, 22 55 89 267, 22 55 89 779
11. URD Wydział Utrzymania i Remontów Dróg 22 55 89 762, 22 55 89 763
12. UOI Wydział Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska 22 55 89 720
13. UPD Pogotowie Drogowe 19 115
14a. GPD Wydział Pasa Drogowego - Zespół ds. Obiektów Handlowych 22 55 89 159/187/189/435/436
14b. GPD Wydział Pasa Drogowego - Zespół ds. Reklam 22 55 89 117/153/195/221
14c. GPD Wydział Pasa Drogowego - Zespół ds. Terenów 22 55 89 163/164/235
15a. GPP Wydział Parkowania - Zespół Reklamacji SPPN 22 55 89 320/384/394/516
15b. GPP Wydział Parkowania - Zespół Kart i Abonamentów SPPN 22 55 89 283/603
15c. GPP Wydział Parkowania - Zespół Obsługi i Rozwoju 22 55 89 104/149/416
16. GKP Wydział Kontroli Pasa Drogowego 22 55 89 736/737
17. GIN Wydział Informatyki 22 55 89 133
18. KUP Wydział Usuwania Pojazdów 22 55 89 268/270/261
19. KRW Wydział Rozliczeń i Windykacji 22 55 89 305/309/310/337
20. DZS Sekretariat 22 55 89 177/377

 

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
Łukasz Puchalski

Zastępca dyrektora - Pion Utrzymania
Artur Rejzner

Zastępca dyrektora - Pion Techniczny
Tamás Dombi

Zastępca dyrektora - Pion Gospodarowania
Wojciech Partyka

Główny Księgowy
Edyta Samociuk

Kancelaria ZDM-Biuro Obsługi 
ul. Chmielna 120
Czynna w dni robocze, w godzinach 7.30-15.30.

Opłatomat ZDM
ul. Chmielna 120
Czynny w dni robocze w godzinach 7.30-15.30.

W opłatomacie można dokonać płatności za: opłatę dodatkową za parkowanie, opłatę za decyzję administracyjną o zajęciu pasa drogowego, opłatę skarbową. Prosimy o dokonywanie pozostałych opłat przelewem na odpowiedni rachunek bankowy: wykaz rachunków bankowych.

Sprawy związane z abonamentem mieszkańca można załatwić w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM:

 • Żelazna 61 (siedziba ZTM, pon. - pt.: 7:00 - 20:00)                                                           
 • Lotnisko Chopina (pon. - niedz.: 07:00 - 20:00)                         
 • Dworzec Wschodni – Lubelska (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Dworzec Centralny (pon. - niedz.: 6:00 - 22:00)
 • Dworzec Zachodni (pon. - niedz.: 7:00 - 20:00)
 • C.H. Blue City (pon. - niedz.: 11:00 - 19:00)                                                    
 • Metro Imielin - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Służew - linia  M1 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00; sob.: 8:30 - 15:30)
 • Metro Politechnika - linia M1 (pon. - pt. 07:00-20:00; sob.: 10:00-17:00)
 • Metro Centrum - linia M1 (pon. - sob.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Świętokrzyska - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Świętokrzyska 2 - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Ratusz-Arsenał - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00; sob.: 9:00 - 16:00)
 • Metro Dworzec Gdański - linia M1 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00)
 • Metro Plac Wilsona - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Marymont - linia M1 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Młociny - linia M1 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00; sob.: 09:30 - 16:30)
 • Metro Rondo ONZ - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Stadion Narodowy - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Dworzec Wileński - linia M2 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00; sob.: 08:00 - 15:00)


Korespondencję w sprawach Abonamentu, Karty N+, Karty Powstańca oraz Karty Honorowej i reklamacji w sprawach opłat dodatkowych należy kierować na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa. Osoby niepełnosprawne mogą składać reklamacje również w ww. Punktach Obsługi Pasażerów.

Zespół prasowy
tel. 22 55 89 233
tel. 22 55 89 336
kom. 665 800 561; 572 726 915
rzecznik@zdm.waw.pl

Skargi i wnioski
Dyrektorzy Zarządu Dróg Miejskich przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15.00-17.00, po uprzednim zarejestrowaniu.
Zgłaszający powinien podać nazwisko i imię oraz określić, w jakiej sprawie się zgłasza. Zgłoszenia osób zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie w Sekretariacie Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 pod nr tel. 22 55 89 177, codziennie w godz. 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@zdm.waw.pl.

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie