ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Dane adresowe

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, centrala telefoniczna: 22 55 89 000, fax 22 620 06 08
NIP: 527-021-07-44

dyspozytor@zdm.waw.pl - zgłoszenie awarii przez mieszkańców

awarie@zdm.waw.pl - zgłoszenie awarii przez gestorów sieci (wodociągi, ciepłownicy, teletechnika i inni)

holowanie@zdm.waw.pl - korespondencja dotycząca usuwania pojazdów

identyfikatory@zdm.waw.pl - wnioski o zezwolenia na wjazd na Trakt Królewski, identyfikatory dla samochodów ciężarowych.

reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl - reklamacje dotyczące opłat dodatkowych wystawionych w strefie parkowania

windykacja@zdm.waw.pl - korespondencja dotycząca windykacji opłat dodatkowych w strefie parkowania

kancelaria@zdm.waw.pl - korespondencja ogólna, wnioski pozostałe.

 

L.p. Symbol wydziału Wydział Numer telefonu
1. TAD Kancelaria - Operator Centrali 22 55 89 000
2. DPZ Wydział Prawny i Zamówień Publicznych 22 55 89 220
3. DSP Wydział Spraw Pracowniczych 22 55 89 160/139/228
4. DKS Wydział Komunikacji Społecznej Rzecznik prasowy 22 55 89 336/433
5. DSR Wydział Strategii i Rozwoju/Zespół Badań Ruchu 22 55 89 359/22 55 89 216
6a. TOR Wydział Organizacji Ruchu - odbiór projektów stałej i czasowej organizacji ruchu 22 55 89 259
6b. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. stałej organizacji ruchu 22 55 89 209/249/265/289/297/322/361
6c. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. czasowej organizacji ruchu 22 55 89 213/313
6d. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. aktualizacji i kontroli oznakowania 22 55 89 181/192/199/327/353
6e. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. identyfikatorów TK 22 55 89 211
6f. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. identyfikatorów C5/C10 22 55 89 208
6g. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. identyfikatorów C16 22 55 89 144
7a. TSO Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia - sygnalizacja 22 55 89 315/115
7b. TSO Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia - oświetlenie 22 55 89 410
8. TMS Wydział MSI 22 55 89 460
9. TZM Wydział Zrównoważonej Mobilności 22 55 89 198
10. UIE Wydział Infrastruktury i Ewidencji Dróg 22 55 89 428, 22 55 89 225, 22 55 89 203, 22 55 89 267, 22 55 89 779
11. URD Wydział Utrzymania i Remontów Dróg 22 55 89 762, 22 55 89 763
12. UOM Wydział Obiektów Mostowych 22 55 89 720
13. UPD Pogotowie Drogowe 22 19 633, 624 25 35, 620 68 70; dla osób z dysfunkcją mowy i słuchu: 506 002 682
14a. GPD Wydział Pasa Drogowego - Zespół ds. Obiektów Handlowych 22 55 89 159/187/189/435/436
14b. GPD Wydział Pasa Drogowego - Zespół ds. Reklam 22 55 89 117/153/195/221
14c. GPD Wydział Pasa Drogowego - Zespół ds. Terenów 22 55 89 163/164/235
15a. GPP Wydział Parkowania - Zespół Reklamacji SPPN 22 55 89 320/384/394/516
15b. GPP Wydział Parkowania - Zespół Kart i Abonamentów SPPN 22 55 89 283/603
15c. GPP Wydział Parkowania - Zespół Obsługi i Rozwoju 22 55 89 104/149/416
16. GKP Wydział Kontroli Pasa Drogowego 22 55 89 736/737
17. GIN Wydział Informatyki 22 55 89 133
18. KUP Wydział Usuwania Pojazdów 22 55 89 268/270/261
19. KRW Wydział Rozliczeń i Windykacji 22 55 89 305/307/309/310/337
20. DZS Sekretariat 22 55 89 177/377

 

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
Łukasz Puchalski

Zastępca dyrektora - Pion Utrzymania
Artur Rejzner

Zastępca dyrektora - Pion Techniczny
Tamás Dombi

Zastępca dyrektora - Pion Gospodarowania
Wojciech Partyka

Główny Księgowy
Edyta Samociuk

Kancelaria ZDM-Biuro Obsługi 
ul. Chmielna 120
Czynna w dni robocze, w godzinach 7.30-15.30.

Opłatomat ZDM
ul. Chmielna 120
Czynny w dni robocze w godzinach 7.30-15.30.

W opłatomacie można dokonać płatności za: opłatę dodatkową za parkowanie, abonament mieszkańca, opłatę za decyzję administracyjną o zajęciu pasa drogowego, opłatę skarbową. Prosimy o dokonywanie pozostałych opłat przelewem na odpowiedni rachunek bankowy: wykaz rachunków bankowych.

Sprawy związane z abonamentem mieszkańca można załatwić w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM:

 • Żelazna 61 (siedziba ZTM, pon. - pt.: 7:00 - 20:00)                                                           
 • Lotnisko Chopina (pon. - niedz.: 07:00 - 20:00)                         
 • Dworzec Wschodni – Lubelska (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Dworzec Centralny (pon. - niedz.: 6:00 - 22:00)
 • Dworzec Zachodni (pon. - niedz.: 7:00 - 20:00)
 • C.H. Blue City (pon. - niedz.: 11:00 - 19:00)                                                    
 • Metro Imielin - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Służew - linia  M1 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00; sob.: 8:30 - 15:30)
 • Metro Politechnika - linia M1 (pon. - pt. 07:00-20:00; sob.: 10:00-17:00)
 • Metro Centrum - linia M1 (pon. - sob.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Centrum 2 - linia M1 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Świętokrzyska - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Świętokrzyska 2 - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Ratusz-Arsenał - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00; sob.: 9:00 - 16:00)
 • Metro Dworzec Gdański - linia M1 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00)
 • Metro Plac Wilsona - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Marymont - linia M1 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Młociny - linia M1 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00; sob.: 09:30 - 16:30)
 • Metro Rondo ONZ - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Stadion Narodowy - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Dworzec Wileński - linia M2 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00; sob.: 08:00 - 15:00)


Korespondencję w sprawach Abonamentu, Karty N+, Karty Powstańca oraz Karty Honorowej i reklamacji w sprawach opłat dodatkowych należy kierować na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa. Osoby niepełnosprawne mogą składać reklamacje również w ww. Punktach Obsługi Pasażerów.

Zespół prasowy
tel. 22 55 89 336
tel. 22 55 89 433
kom. 572 726 915
rzecznik@zdm.waw.pl

Skargi i wnioski
Dyrektorzy Zarządu Dróg Miejskich przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15.00-17.00, po uprzednim zarejestrowaniu.
Zgłaszający powinien podać nazwisko i imię oraz określić, w jakiej sprawie się zgłasza. Zgłoszenia osób zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie w Sekretariacie Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 pod nr tel. 22 55 89 177, codziennie w godz. 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@zdm.waw.pl

Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Podane we wniosku oraz załączonych do wniosku dokumentach dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przez Zarząd Dróg Miejskich, z siedzibą przy ul. Chmielnej 120 w Warszawie, w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wniosku.

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie