Szczegóły zamówienia

ZDM/UM/DZP/39/PN/33/19

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 16 maja 2019

Remont elewacji parteru kamienicy Aleksandra Johna

Termin składania dokumentów : 3 czerwca 2019 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 16.05.2019
Typ pliku - html

html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16.05.2019
Typ pliku - doc

doc

Rozdział V SIWZ załącznik do STWiOR - decyzja 16.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Rozdział V SIWZ załącznik do STWiOR - porozumienie 16.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Rozdział VI Dokumentacja projektowa - Badania 16.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Rozdział VI Dokumentacja projektowa - Decyzje 16.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Rozdział VI Dokumentacja projektowa - Rysunki 16.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Rozdział VI Dokumentacja projektowa - Opis 16.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Rozdział VI Dokumentacja projektowa - Program prac konserwatorskich 16.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Rozdział VI Dokumentacja projektowa - BIOZ 16.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Rozdział VI Dokumentacja projektowa - Specyfikacja Techniczna 16.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Rozdział VII Przedmiary Robót 16.05.2019
Typ pliku - zip

zip

Rozdział VII Strona tytułowa do kosztorysu 16.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 31.05.2019r. 31.05.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja z otwarcia ofert 3.06.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Rozstrzygnięcie postępowania 4.07.2019
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl