Modernizacja oświetlenia na pl. Inwalidów. Zaczął się montaż nowych latarni - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

27-08-2021

Modernizacja oświetlenia na pl. Inwalidów. Zaczął się montaż nowych latarni

Rozpoczęła się wymiana oświetlenia na pl. Inwalidów. Można tam dostrzec pierwsze stylizowane latarnie typu „pastorał warszawski z 1923 r.”, które stanęły przy zachodnich wlotach ul. Wojska Polskiego.

Nowe oświetlenie pojawi się na całym placu. Zniknie łącznie 25 wyeksploatowanych latarni, będących w bardzo złym stanie technicznym i wizualnym. W ich miejscu stanie tyle samo słupów typu „pastorał warszawski z 1923 r. wraz z ledowymi oprawami. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego – po zmroku będzie jaśniej. Zmniejszy się także ryzyko wystąpienia awarii oraz zużycie energii elektrycznej. 

Wymiana latarni rozpoczęła się po zachodniej stronie placu, przy wlotach ul. Wojska Polskiego. Na razie zostały zdemontowane trzy dotychczasowe słupy. Jeden nowy zainstalowano już w komplecie, a drugi bez oprawy. Trzeci powinien stanąć niebawem – jest to uzależnione od pogody, bo ulewne deszcze utrudniają pracę przy wymianie oświetlenia. Następnie wykonawca – firma FBSerwis – będzie sukcesywnie zastępował kolejne wysłużone konstrukcje betonowe. 

Dzięki nowym słupom pl. Inwalidów – pod kątem oświetlenia – upodobni się do najbliższej okolicy. W 2016 r. pastorały zamontowaliśmy na ul. Mickiewicza, a jesienią 2017 r. – na ul. Wojska Polskiego. Tę drugą wyposażyliśmy w latarnie o wysokości 10,5 m, takie też są stawiane na placu. Są zdobione stylizowanymi odlewami żeliwnymi w postaci przewiązek, a miejsce łączenia trzpienia słupa z wysięgnikiem zwieńcza ozdoba.

 

Więcej nowych latarni i opraw

Oświetlenie warszawskich ulic jest przez nas konsekwentnie modernizowane. W 2020 r. wymieniliśmy 669 latarni i zamontowaliśmy 1881 nowoczesnych, energooszczędnych opraw ledowych (w tym 193 w tunelach). W większości wiązało się to również z poprawą infrastruktury towarzyszącej – ułożeniem nowego okablowania i urządzeń sterujących.

W tym roku w nowe lampy wyposażyliśmy ul. Lubelską, gdzie wymieniliśmy 16 latarni, a także ul. Przy Agorze. Na tej drugiej ulicy oświetlenie wymieniliśmy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”, którego realizację zakończy instalacja LED-y na przebudowywanej ul. Sokratesa. Ponadto niebawem rozpoczną się prace związane z wymianą oświetlenia na ul. Ratuszowej i doświetleniem ul. Przyczółkowej w miejscach, w których brakuje latarni. Jeszcze w tym roku dokończymy modernizację oświetlenia ul. Grzybowej.

To jednak nie wszystko. W lipcu zakończyliśmy wymianę oświetlenia we wszystkich czterech tunelach Trasy Łazienkowskiej – przy pl. Na Rozdrożu, pod ul. Marszałkowską, pod rondem Jazdy Polskiej i przy Głównym Urzędzie Statystycznym. Ponadto poprawiamy oświetlenie węzłów drogowych – do końca roku zainstalujemy łącznie 2314 lamp na wszystkich masztach, na których nie wiszą jeszcze LED-y.

Do końca 2022 r. stopniowo wymienimy blisko 40 tys. opraw na głównych warszawskich ulicach. Do tego dojdzie montaż ponad 4 tys. lamp na ulicach w obszarach zabytkowych.

Powered by Projectic.pl