Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Miasto Stołeczne Warszawa i Zarząd Dróg Miejskich pozyskały 71,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę 19 nowych tras rowerowych. Ich łączna długość to 73,4 km. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 30 grudnia 2016 roku.

W ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I zostało zgłoszonych 19 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 110 049 204,74 zł, z czego 71 592 114,14 zł dofinansuje Unia Europejska. Łączna długość zgłoszonych tras wynosi 73,4 km, z czego 59,8 km to nowo zbudowane drogi dla rowerów, 13 km przypada na przebudowane, już istniejące trasy a pozostałe 0,6 km to wyznaczenie trasy po istniejącej infrastrukturze.

Zgłoszone zadania tworzą trasy łączące miejscowości metropolii warszawskiej z Warszawą, jak i też dzielnice Warszawy między sobą. Dzięki projektowi powstaną trasy m.in. wzdłuż ul. Puławskiej, Radzymińskiej, ciągu ulic Słomińskiego-Okopowa-Towarowa, Kasprzaka-Wolska-Połczyńska czy Marsa-Ostrobramska-Stanów Zjednoczonych zakończona kładkami pod mostem Łazienkowskim.

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Projekt tworzy spójne połączenia międzygminne oraz wpisuje się w istniejącą już sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej. Utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to doskonała alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem.

Lokalizacja i dokumentacja fotograficzna tablic pamiątkowych projektu

Poniżej szczegółowa lista zadań, wraz z etapami prac i krótkim opisem:

Inwestycje zrealizowane

CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ostrobramskiej

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ostrobramskiej

Na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Poligonowej. To zadanie nr 1 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I. Inwestycja stanowi kontynuację spójnego korytarza rowerowego prowadzącego od ronda Marsa do …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Belwederskiej

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Belwederskiej

To zadanie nr 2 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I. Głównym celem zadania jest budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Belwederskiej, po zachodniej stronie jezdni, na odcinku od ul. …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Gintrowskiego (d. Rzymowskiego)

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Gintrowskiego (d. Rzymowskiego)

Zadanie nr 3 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I. Głównym celem realizacji zadania jest budowa dróg dla rowerów wzdłuż ul. Rzymowskiego: a) po północno-wschodniej stronie ul. Gintrowskiego, od kładki …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej

Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej

Zadanie nr 4 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF etap I. Inwestycja jest kontynuacją spójnego korytarza rowerowego prowadzącego od ronda Marsa do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – etap I

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – etap I

Zadanie nr 5 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I. Realizacja inwestycji stanowi początek spójnego korytarza rowerowego od lotniska do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. To …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Słomińskiego od ul. Międzyparkowej do ul. Inflanckiej

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Słomińskiego od ul. Międzyparkowej do ul. Inflanckiej

Zadanie nr 6 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I. Droga ta stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Pragi Północ, Żoliborza i Targówka w kierunku północnego Śródmieścia i Woli. Poprawi …
CZYTAJ WIĘCEJ
Przystosowanie mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego

Przystosowanie mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego

Budowa trasy rowerowej na kładkach podwieszonych pod konstrukcję mostu Łazienkowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kładką nad Wałem Miedzeszyńskim i drogami dla rowerów prowadzącymi na most. To zadanie nr 11 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa dróg dla rowerów na Polu Mokotowskim

Budowa dróg dla rowerów na Polu Mokotowskim

Budowa dróg dla rowerów na Polu Mokotowskim: w relacji wschód-zachód (od ul. Banacha do ronda Jazdy Polskiej i do pl. Unii Lubelskiej) oraz północ-południe (od ul. Boboli do ul. Ondraszka). To zadanie nr 14 w …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Marsa

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Marsa

Odcinek ul. Żołnierska – ul. Cyrulików. Zadanie nr 16 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I. Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulic Powsińskiej i Wiertniczej

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulic Powsińskiej i Wiertniczej

Zadanie nr 18 w ramach projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I – budowa drogi dla rowerów w ciągu ulic Czerniakowskiej, Powsińskiej, Wiertniczej i Przyczółkowej (odcinek al. Witosa - ul. Europejska). Trasa …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – etap II

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – etap II

Na odcinku ul. Racławicka – ul. 17 Stycznia. Zadanie nr 12 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I. Inwestycja stanowi kontynuację spójnego korytarza rowerowego od lotniska do centrum, poprawiając warunki …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa dróg rowerowych wzdłuż Alej Jerozolimskich (Grzymały-Sokołowskiego – plac Zawiszy)

Budowa dróg rowerowych wzdłuż Alej Jerozolimskich (Grzymały-Sokołowskiego – plac Zawiszy)

Zadanie nr 13 w ramach projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I. Obejmuje także wyznaczenie przejazdów rowerowych na pl. Zawiszy. Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia spójnego korytarza rowerowego od granic miasta …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej

Na odcinku od ronda Starzyńskiego do Trasy Toruńskiej. Zadanie nr 17 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I. Inwestycja przyczyni się do realizacji spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego – Szaserów

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego – Szaserów

Budowa trasy rowerowej w ciągu ulic Mińskiej (odc. od Grochowskiej do Stanisławowskiej), Stanisławowskiej (odc. od Mińskiej do Dwernickiego), Dwernickiego (odc. od Stanisławowskiej do Szaserów), Szaserów (odc. od Dwernickiego do Chłopickiego). Zadanie nr 15. Realizacja inwestycji pozwoli …

Inwestycje w trakcie budowy

CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej na odcinku od ul. Karkonoszy do granicy miasta. Zadanie nr 10 w ramach projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I Realizacja inwestycji pozwoli utworzyć spójny korytarz …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kasprzaka-Wolska-Połczyńska

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kasprzaka-Wolska-Połczyńska

Na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta. Realizacja w ramach projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I jako zadanie nr 19. Trasa pozwoli utworzyć spójny korytarz rowerowy od granic miasta …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulic Okopowej i Towarowej

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulic Okopowej i Towarowej

Odcinek rondo Radosława – plac Zawiszy. Zadanie nr 7 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I. Realizacja inwestycji przyczyni się do realizacji spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa dróg dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej

Budowa dróg dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej

Odcinek Domaniewska – granica miasta. Zadanie nr 8 w ramach projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT etap I. Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia spójnego korytarza rowerowego od granic miasta do centrum, poprawiając …
CZYTAJ WIĘCEJ
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia

Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia

Budowa i remont drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia (al. Obrońców Grodna – rondo Zesłańców Syberyjskich) wraz z wyznaczeniem przejazdów dla rowerów na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Zadanie nr 9 w ramach projektu Rozwój sieci tras …
Powered by Projectic.pl