Dialog Techniczny

Zarząd Dróg Miejskich przeprowadza dialog techniczny dotyczący wybranych zagadnień, poprzedzający ogłoszenie zamówienia publicznego. Pozwala on ustalić wszelkie istotne kwestie, które powinny znaleźć się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczególnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Dialog umożliwia też skonfrontowanie potrzeb urzędu z możliwościami ich realizacji na rynku.

Dialog prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

CZYTAJ WIĘCEJ
Uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Warszawskiego Systemu Roweru Publicznego

Uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Warszawskiego Systemu Roweru Publicznego

Celem dialogu jest rozpoznanie rynku w zakresie uruchomienia, zarządzania i kompleksowej eksploatacji Warszawskiego Systemu Roweru Publicznego na terenie m.st. Warszawa.
CZYTAJ WIĘCEJ
Zabezpieczenia przed potencjalnym atakiem terrorystycznym z udziałem środka transportu

Zabezpieczenia przed potencjalnym atakiem terrorystycznym z udziałem środka transportu

Celem dialogu technicznego jest rozpoznanie rynku w zakresie dostępnych technologii urządzeń do zabezpieczenia przed potencjalnym atakiem terrorystycznym z udziałem środka transportu.
CZYTAJ WIĘCEJ
Płatności mobilne

Płatności mobilne

Płatności mobilne to usługa polegająca na możliwości opłacenia postoju na terenie strefy płatnego parkowania w Warszawie w czasie rzeczywistym, między innymi przy użyciu urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu.
CZYTAJ WIĘCEJ
E-parkowanie

E-parkowanie

Pracujemy nad rozwojem i modernizacją Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Chcemy maksymalnie usprawnić parkowanie w strefie. W ramach naszych działań przeprowadziliśmy tzw. dialog techniczny w sprawie realizacji usługi e-parkowanie.
CZYTAJ WIĘCEJ
E-kontrola

E-kontrola

Samochody wyposażone w kamery wesprą piesze patrole kontrolujące opłaty parkingowe. Ma to ograniczyć liczbę kierowców unikających opłat, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć wolne miejsce parkingowe. Zakup systemu chcemy poprzedzić dialogiem technicznym z potencjalnymi wykonawcami.
CZYTAJ WIĘCEJ
System zdalnej kontroli stanu technicznego infrastruktury oświetleniowej

System zdalnej kontroli stanu technicznego infrastruktury oświetleniowej

Warszawskie ulice codziennie oświetla ponad 98 tys. latarni. Aby ta infrastruktura była sprawna, niezbędna jest bieżąca konserwacja. W takiej pracy niezwykle pomocny jest system informujący o awarii. W przypadku nowych latarni to już standard. Chcemy …
Powered by Projectic.pl