Dialog Techniczny - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Dialog Techniczny

Zarząd Dróg Miejskich przeprowadza dialog techniczny dotyczący wybranych zagadnień, poprzedzający ogłoszenie zamówienia publicznego. Pozwala on ustalić wszelkie istotne kwestie, które powinny znaleźć się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczególnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Dialog umożliwia też skonfrontowanie potrzeb urzędu z możliwościami ich realizacji na rynku.

Dialog prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Powered by Projectic.pl