ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
14-06-2017

Abonament mieszkańca

Abonament mieszkańca upoważnia do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Został on wprowadzony Uchwałą Rady Warszawy (§ 6. Uchwały NR XXXVI/1077/2008 Rady m. st. Warszawy z dn. 26 czerwca 2008 r.) i kosztuje 30 zł rocznie.

Kto może otrzymać abonament?

Abonament może otrzymać osoba, która spełnia poniższe warunki:

jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,

jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub powyżej 2,5 tony.

Wniosek o wydanie abonamentu możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. W tym drugim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł, na konto Urzędu Dzielnicy Wola – nr rachunku bankowego: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Dzięki porozumieniu pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich i Zarządem Transportu Miejskiego, sprawy związane z parkowaniem można załatwić w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM:

 • Żelazna 61 (siedziba ZTM, pon. - pt.: 7:00 - 20:00)                                                           
 • Lotnisko Chopina (pon. - niedz.: 07:00 - 20:00)                         
 • Dworzec Wschodni – Lubelska (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Dworzec Centralny (pon. - niedz.: 6:00 - 22:00)
 • Dworzec Zachodni (pon. - niedz.: 7:00 - 20:00)
 • C.H. Blue City (pon. - niedz.: 11:00 - 19:00)                                                    
 • Metro Imielin - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Służew - linia  M1 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00; sob.: 8:30 - 15:30)
 • Metro Politechnika - linia M1 (pon. - pt. 07:00-20:00; sob.: 10:00-17:00)
 • Metro Centrum - linia M1 (pon. - sob.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Centrum 2 - linia M1 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Świętokrzyska - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Świętokrzyska 2 - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Ratusz-Arsenał - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00; sob.: 9:00 - 16:00)
 • Metro Dworzec Gdański - linia M1 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00)
 • Metro Plac Wilsona - linia M1 (pon. - pt.: 7:00 - 20:00)
 • Metro Marymont - linia M1 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Młociny - linia M1 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00; sob.: 09:30 - 16:30)
 • Metro Rondo ONZ - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Stadion Narodowy - linia M2 (pon. - pt.: 12:00 - 19:00)
 • Metro Dworzec Wileński - linia M2 (pon. - pt.: 07:00 - 20:00; sob.: 08:00 - 15:00)

 

Potrzebne dokumenty

Wnioskując o wydanie abonamentu należy przedstawić:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wydane przez właściwy organ; adres ten może zostać przez nas potwierdzony w bazie ewidencji ludności (CRBDEL);

dowód rejestracyjny zgłaszanego samochodu, potwierdzający własność lub współwłasność. W dowodzie rejestracyjnym sprawdzamy ponadto informacje o dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju pojazdu;

odpłatną umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia, zawartą w formie aktu notarialnego. Muszą one dotyczyć pojazdu, na który ma być wydany abonament i być zawarte przez osobę występującą o wydanie abonamentu (w przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami samochodu);

inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku.

Prawo jazdy nie jest wymagane przy składaniu wniosku.

Pracownicy obsługi wykonają kopię dostarczonych przez Ciebie dokumentów i dołączą je do składanego przez Ciebie wniosku.

 

Zasięg abonamentu

Adres zameldowania wnioskodawcy powinien znajdować się w granicach SPPN. Rejon obowiązywania abonamentu wyznaczamy, wybierając osiem parkometrów znajdujących się wokół adresu zamieszkania.

Kierujemy się m.in. mapą rozmieszczenia parkometrów, planami miasta oraz wskazówkami uzyskanymi od Ciebie. W przypadku wątpliwości dotyczących wyznaczonego rejonu, można złożyć reklamację, na podstawie której nasi pracownicy przeprowadzą wizję lokalną w pobliżu miejsca zamieszkania.

 

Większy pojazd

Jeżeli samochód waży więcej niż 2,5 tony (dopuszczalna masa całkowita), wydany przez nas abonament może obejmować wyłącznie miejsca postojowe w pobliżu miejsca zamieszkania, wyznaczone na jezdni lub w zatokach postojowych (oznaczone na mapach zielonymi kropkami).

 

Pojazd służbowy/firmowy

W przypadku samochodu służbowego, należy dostarczyć nam oświadczenie firmy o potrącaniu ryczałtu za użytkowanie takiego pojazdu do celów prywatnych [podstawa prawna: art. 12 ust. 2a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych].

Właścicielem lub współwłaścicielem samochodu może być właściciel lub wspólnik spółki cywilnej, na którą pojazd jest zarejestrowany. W przypadku spółki akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej, jawnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością, niezbędne jest przedstawienie umowy.

 

Niedawno kupiony samochód

Właściciel nowo nabytego pojazdu może uzyskać abonament ważny na rok na podstawie umowy sprzedaży. Umowa powinna zawierać datę zawarcia, strony umowy, przedmiot umowy, czas trwania oraz odpłatność. Wydając abonament, przypomnimy o obowiązku przerejestrowania pojazdu w terminie 30 dni od nabycia.

 

Jeden abonament

Każdemu wydawany jest tylko jeden abonament, zarejestrowany wyłącznie na jeden samochód.

 

Współwłasność

Jeśli w dowodzie rejestracyjnym auta została wpisana współwłasność, ale brakuje wszystkich danych osobowych współwłaścicieli, poprosimy o okazanie decyzji wydanej przez wydział komunikacji urzędu dzielnicy. Tam powinny znajdować się wszystkie potrzebne dane.

W przypadku różnych adresów zameldowania współwłaścicieli, istnieje możliwość wydania kilku abonamentów na różne rejony.

 

Zmiana ważnych danych

Jeśli abonament jest ważny, ale użytkownik musi zmienić dane, które posłużyły do jego wydania (np. adres zameldowania, rejon lub numer rejestracyjny pojazdu), nasi pracownicy wydadzą nowy abonament z aktualnymi danymi.

Wymiana odbywa się bez dodatkowych opłat i z zachowaniem terminu ważności. Taki abonament jest aktywowany natychmiast (poprzedni analujemy poprzez skrócenie terminu jego obowiązywania).

 

Pojazd zastępczy

Dla samochodów zastępczych wydajemy nowe abonamenty. Należy przedstawić nam zaświadczenie o tym, że dotychczasowy samochód nie jest używany np. ze względu na naprawę w serwisie.

Pliki do pobrania

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie