ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Dane adresowe

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, centrala telefoniczna: 22 55-89-000, faks 22 620-06-08
NIP: 527-021-07-44

dyspozytor@zdm.waw.pl - zgłoszenie awarii przez mieszkańców

awarie@zdm.waw.pl - zgłoszenie awarii przez gestorów sieci (wodociągi, ciepłownicy, teletechnika i inni)

holowanie@zdm.waw.pl - korespondencja dotycząca usuwania pojazdów

identyfikatory@zdm.waw.pl - wnioski o zezwolenia na wjazd na Trakt Królewski, identyfikatory dla samochodów ciężarowych.

reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl - reklamacje dotyczące opłat dodatkowych w strefie parkowania

windykacja@zdm.waw.pl - korespondencja dotycząca windykacji opłat dodatkowych w strefie parkowania

kancelaria@zdm.waw.pl - korespondencja ogólna, wnioski pozostałe.

 

L.p. Symbol wydziału Wydział Numer telefonu
1. DOP Kancelaria - Operator Centrali 22 55 89 000
2. DPZ Wydział Prawny i Zamówień Publicznych 22 55 89 220
3. DSP Wydział Spraw Pracowniczych 22 55 89 160/139/228
4. DKS Wydział Komunikacji Społecznej Rzecznik prasowy 22 55 89 233
5. DSR Wydział Strategii i Rozwoju/Zespół Badań Ruchu 22 55 89 359/22 55 89 216
6a. TOR Wydział Organizacji Ruchu - odbiór projektów stałej i czasowej organizacji ruchu 22 55 89 259
6b. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. stałej organizacji ruchu 22 55 89 209/249/265/289/297/322/361
6c. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. czasowej organizacji ruchu 22 55 89 212/213/313
6d. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. aktualizacji i kontroli oznakowania 22 55 89 181/192/199/327/353
6e. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. identyfikatorów TK 22 55 89 211
6f. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. identyfikatorów C5/C10 22 55 89 208
6g. TOR Wydział Organizacji Ruchu - zespół ds. identyfikatorów C16 22 55 89 144
7a. TSO Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia - syngalizacja 22 55 89 315/115
7b. TSO Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia - oświetlenie 22 55 89 215/245
8. TMS Wydział MSI 22 55 89 460
9. TZM Wydział Zrównoważonej Mobilności 22 55 89 198
10. TIN Wydział Informatyki 22 55 89 133
11. UIE Wydział Infrastruktury i Ewidencji Dróg 22 55 89 428, 22 55 89 225, 22 55 89 203, 22 55 89 267, 22 55 89 779
12. URD Wydział Utrzymania i Remontów Dróg 22 55 89 708
13. UOM Wydział Obiektów Mostowych 22 55 89 720
14. UPD Pogotowie Drogowe 22 19 633, 624 25 35, 620 68 70; dla osób z dysfunkcją mowy i słuchu: 506 002 682
15a. GPD Wydział Pasa Drogowego - Zespół ds. Obiektów Handlowych 22 55 89 159/187/189/435/436
15b. GPD Wydział Pasa Drogowego - Zespół ds. Reklam 22 55 89 117/153/195/221
15c. GPD Wydział Pasa Drogowego - Zespół ds. Terenów 22 55 89 163/164/235
16. GKP Wydział Kontroli Pasa Drogowego 22 55 89 736/737
17. GOS Wydział Obsługi SPPN 22 55 89 304
18. GPA Wydział Parkowania 22 55 89 206/149/104
19. KUP Wydział Usuwania Pojazdów 22 55 89 268/270/261/254
20. KRW Wydział Rozliczeń i Windykacji 22 55 89 305/307/309/310/337
21. DZS Sekretariat 22 55 89 177/377

 

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Łukasz Puchalski

p.o. Zastępcy dyrektora - Pion Utrzymania
Artur Rejzner

p.o. Zastępcy dyrektora - Pion Techniczny
Łukasz Twardowski

Zastępca dyrektora - Pion Gospodarowania
Wojciech Partyka

Główny Księgowy
Edyta Samociuk

Kancelaria ZDM-Biuro Obsługi 
ul. Chmielna 120
Czynne w dni robocze, w godzinach 7.30 - 15.30

Dział reklamacji SPPN
ul. Chmielna 120, pokój 1 (parter)
Czynne w dni robocze, w godzinach 7.30 - 17.00

Kasa ZDM
ul. Chmielna 120
Czynna w dni robocze w godzinach 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.00
W ostatni dzień każdego miesiąca, kasa czynna w godzinach 8.30 - 12.00, 12.30 - 14.00

Sprawy związane z abonamentem mieszkańca, kartą N+, Kartą Honorową lub Kartą Powstańca można załatwić również: 

Urząd Dzielnicy Śródmieście: ul. Nowogrodzka 43, sala ogólna Wydziału Obsługi Mieszkańców, 
tel. 0 22 699 83 80, czynne w godzinach: pon.: 8:00 - 18:00, wt. - pt. : 8:00 - 16:00.

Zarząd Dróg Miejskich: ul. Chmielna 120, pokój nr 1, tel. 0 22 55 89 204
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:00.

Korespondencję w sprawach Abonamentu, Karty N+, Karty Powstańca oraz Karty Honorowej i reklamacji w sprawach opłat dodatkowych należy kierować na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa. Osoby niepełnosprawne mogą składać reklamacje również w ww. Biurach Obsługi Klienta.

Rzecznik prasowy
tel. 22 55-89-233
fax 22 620-16-79,
rzecznik@zdm.waw.pl 

Skargi i wnioski
Dyrektorzy Zarządu Dróg Miejskich przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15.00 - 17.00, po uprzednim zarejestrowaniu.
Zgłaszający powinien podać nazwisko i imię oraz określić, w jakiej sprawie się zgłasza. Zgłoszenia osób zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie w Sekretariacie Zarzadu Dróg Miejskich przy ul.Chmielnej 120 pod nr tel. 22 55 89 177 codziennie w godz. 7.30 - 15.30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej po adresem: kancelaria@zdm.waw.pl

Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Podane we wniosku oraz załączonych do wniosku dokumentach dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o orchonie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Miejskich, z siedzibą przy ul. Chmielnej 120 w Warszawie, w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wniosku.

Budżet partycypacyjny
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie