ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
27-02-2018

Karta Honorowa

Kartę Honorową wydaje się na osobisty wniosek uczestników  (po  stronie  koalicji  antyhitlerowskiej) innych niż Powstanie Warszawskie walk o Warszawę w latach 1939-1945 na  podstawie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez Urząd do spraw Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych  lub  legitymacji odznaczenia  wojskowego  „Medal za Warszawę 1939-1945”

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie