ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
01-03-2015

Noty księgowe

 Zarząd Dróg Miejskich nie wystawia not księgowych z tytułu parkowania na terenie SPPN (na podstawie biletów z parkometrów oraz na podstawie usługi sms-owej) dla podmiotów zewnętrznych. 

Informujemy, iż art. 106b ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) oraz w związku z art. 15 ust. 6 nie ma zastosowania do Zarządu Dróg Miejskich, który nie jest zobowiązany do wystawiania faktur dokumentujących fakt opłacenia parkowania pojazdu w strefie płatnego parkowania. W świetle powyższych przepisów Zarząd Dróg Miejskich nie jest podatnikiem w rozumieniu w/w ustawy.

Co istotne, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm) w art.20 ust. 4 oraz art.22 ust.6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) oraz art.15 ust. 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.) dopuszcza księgowanie, przez niniejsze podmioty, (kwitów parkingowych) w ewidencji księgowej bez konieczności uzyskania noty księgowej/faktury z ZDM. 

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie