Płatne parkowanie na Mokotowie - najważniejsze zmiany w organizacji ruchu - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

27-10-2022

Płatne parkowanie na Mokotowie – najważniejsze zmiany w organizacji ruchu

Trwają prace związane z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w dzielnicy Mokotów. Wyznaczamy tam ok. 3,8 tys. miejsc postojowych, wprowadzamy też inne zmiany w ruchu. Część ulic stanie się jednokierunkowa, co pozwoli uzyskać dodatkowe miejsca, w tym niektóre tylko dla mieszkańców. Publikujemy projekty zmian w organizacji ruchu wraz z omówieniem.

Widok na Mokotów z drona.

SPPN NA MOKOTOWIE W LICZBACH

Strefa płatnego parkowania została wprowadzona na terenie części dzielnicy ponad dekadę temu. Objęła wtedy powierzchnię 1,1 km2. Teraz strefa obejmie kolejne rejony dzielnicy Mokotów począwszy od 2 stycznia 2023 roku. Na ulicach pojawi się 116 dodatkowych parkomatów (oprócz już działających na terenie “starej” SPPN), trzeba też ustawić nowe znaki pionowe oraz poziome, aby precyzyjnie wyznaczyć miejsca postojowe.

Na Mokotowie strefa płatnego parkowania obejmie łącznie 85 ulic, alei i placów mających status drogi publicznej. Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych. Za organizację ruchu i parkowania na takich obszarach odpowiadają ich zarządcy.

Ponad 5 tysięcy miejsc

Łączna długość ulic ze strefą płatnego parkowania w dzielnicy to 40 km. Wyznaczamy na nich ok. 5,3 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych, z czego 3,8 tys. przypadać będzie na obszar włączony do strefy. Zgodnie z przepisami, co najmniej 4% wszystkich miejsc to miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, bilans parkingowy poprawią strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy.

Są one wprowadzane tam, gdzie niemożliwe jest wyznaczenie pełnowymiarowych – w rozumieniu odpowiednich przepisów – stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat. Łącznie w obszarze SPPN na Mokotowie będzie ponad 400 dodatkowych miejsc dla samochodów mieszkańców. Przybliżoną lokalizację takich miejsc przedstawiamy na grafice poniżej. Nie są to oczywiście wszystkie parkingi w dzielnicy. Miejsca parkingowe znajdują się również m.in. w garażach czy na podwórkach. Nie wchodzą one jednak w poczet SPPN i nie wliczamy ich do podanej statystyki.

Najważniejsze zasady parkowania dla mieszkańców SPPN na Mokotowie

Najważniejsze zasady parkowania dla mieszkańców w SPPN na Mokotowie

Ulice jednokierunkowe

Obecnie w obszarze SPPN na Mokotowie jest ponad 30 odcinków ulic jednokierunkowych (jedna ulica może mieć kilka odcinków). W ramach wprowadzania strefy ruch jednokierunkowy pojawi się na 11 odcinkach przy 8 kolejnych ulicach. Celem zmian w organizacji ruchu jest zwiększenie liczby legalnych miejsc postojowych. Odcinki ulic jednokierunkowych są zaznaczone na grafice poniżej.

Parkowanie na jezdni

Wprowadzenie strefy płatnego parkowania niesie ze sobą obowiązek wykonania nowych projektów organizacji ruchu dla praktycznie wszystkich ulic, które mają być nią objęte. Zazwyczaj są to kosmetyczne poprawki. Na niektórych lokalnych uliczkach parkowanie zostanie w części lub całości przeniesione na jezdnię, uwalniając przestrzeń na chodnikach dla pieszych. Przybliżoną lokalizację takich miejsc przedstawiamy na grafice poniżej.

Grafika przedstawia ulice, na których parkowanie w SPPN na Mokotowie zostanie przeniesione na jezdnię.

Parkowanie na jezdni w SPPN na Mokotowie

Harmonogram prac 

Na wszystkich ulicach włączanych do SPPN musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wiąże się to z przygotowaniem dla każdej ulicy projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. W osobnym artykule prowadzimy stale aktualizowaną listę ulic, na których w najbliższym czasie będzie zmieniona organizacja ruchu. Może się to wiązać z przejściowymi utrudnieniami, takimi jak czasowe wyłączenie z użytku miejsc postojowych w celu zmiany lub odświeżenia oznakowania.

Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ z takim zapasem wykonawca musi zgłosić zamiar wejścia w teren w konkretnym terminie. Znaki informujące o czasowej organizacji ruchu, obejmującej często zakaz parkowania na przestrzeni kilku dni, wystawiane są zaś z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Roboty są dzielone na etapy. To konieczne, bo wiążą się z czasowym wyłączeniem miejsc postojowych z użytku. Aby zminimalizować utrudnienia, prace nie są prowadzone jednocześnie na zbyt dużym obszarze. Pod uwagę trzeba też wziąć pogodę. Technologia wykonywania oznakowania poziomego wymaga suchego podłoża i temperatury, która musi wynosić co najmniej 5 stopni powyżej zera. Ważne jest też, aby w trakcie malowania nie padał deszcz.

Na terenach przygotowanych do włączenia do strefy znaki informujące o obowiązku płatności za parkowanie będą oczywiście zakryte lub przekreślone do 2 stycznia 2023 roku, kiedy SPPN zacznie obowiązywać.

Projekty organizacji ruchu

Na dole strony zostały udostępnione do pobrania projekty organizacji ruchu dla SPPN na Mokotowie.

Projekty zamieszczone na stronie są zatwierdzone i w takim kształcie zostały przekazane do wdrożenia. W czasie wdrożenia podlegają drobnym korektom np. w zakresie lokalizacji poszczególnych znaków drogowych. Korekty te mogą nie być widoczne na projektach zamieszczonych na stronie.

ulica
odcinek
(jeśli dotyczy)
symbol obszaru
numer
arkusza projektowego
ew.
dodatkowe
informacje
zatwierdzony
projekt stałej organizacji ruchu
Aleja Armii Ludowej
odc. aleja Niepodległości - Waryńskiego
D02
1A
-
Kliknij, aby pobrać
Akacjowa
odc. Rakowiecka - Akacjowa nr 2
D03
2
-
Kliknij, aby pobrać
Asfaltowa
odc. Rakowiecka - Narbutta
D03
11
-
Kliknij, aby pobrać
Badowska
odc. Iwicka - koniec ulicy
D04
75
-
Kliknij, aby pobrać
Balladyny
odc. Wołoska (bez przejazdu) - Wrotkowa
D03
86
-
Kliknij, aby pobrać
Batorego
odc. Boboli - aleja Niepodległości
D03
12A
-
Kliknij, aby pobrać
Batorego
odc. Boboli - aleja Niepodległości
D03
12A'
-
Kliknij, aby pobrać
Batorego
odc. aleja Niepodległości - Wiśniowa
D02
12B
-
Kliknij, aby pobrać
Batorego
odc. Wiśniowa - Waryńskiego
D02
12C
-
Kliknij, aby pobrać
Boboli
odc. Batorego - Madalińskiego
D03
4
-
Kliknij, aby pobrać
Bruna
odc. Rakowiecka - Bruna nr 24
D03
19A
-
Kliknij, aby pobrać
Bruna
odc. Bruna nr 24 - aleja Niepodległości
D03
19B
-
Kliknij, aby pobrać
Czerniakowska
odc. Łazienkowska - Gagarina
J18 i D04
81
-
Kliknij, aby pobrać
Czerska
odc. Podchorążych - Gagarina
D04
77
-
Kliknij, aby pobrać
Falęcka
odc. Madalińskiego - Różana
D02
89
-
Kliknij, aby pobrać
Fałata
odc. Rakowiecka - Narbutta
D03
7
-
Kliknij, aby pobrać
Gagarina
odc. Belwederska - Czerniakowska
D04
71
-
Kliknij, aby pobrać
Grottgera
odc. Pogodna - Belwederska
D01
84
-
Kliknij, aby pobrać
Hołówki
odc. Podchorążych - koniec ulicy
D04
78
-
Kliknij, aby pobrać
Iwicka
odc. Podchorążych - koniec ulicy
D04
76
-
Kliknij, aby pobrać
Karłowicza
odc. Karłowicza nr 20 - Madalińskiego
D03
22
-
Kliknij, aby pobrać
Karłowicza
odc. Balladyny - Madalińskiego
D03
22B
-
Kliknij, aby pobrać
Kazimierzowska
odc. Rakowiecka - Narbutta
D02
6A
-
Kliknij, aby pobrać
Kazimierzowska
odc. Narbutta - Madalińskiego
D02
6B
-
Kliknij, aby pobrać
Kazimierzowska
odc. Madalińskiego - Różana
D02
6C
-
Kliknij, aby pobrać
Kielecka
odc. Rakowiecka - Narbutta
D03
9A
-
Kliknij, aby pobrać
Kielecka
odc. Narbutta - Madalińskiego
D03
9B
-
Kliknij, aby pobrać
Kielecka
odc. Madalińskiego - Różyckiego
D03
9C
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Króżańska
odc. Ligocka - Madalińskiego
D02
18
-
Kliknij, aby pobrać
Króżańska
odc. Króżańska 12 - Różana
D02
18B
-
Kliknij, aby pobrać
Kwiatowa
odc. Narbutta - Madalińskiego
D02
17
-
Kliknij, aby pobrać
Kwiatowa
odc. Madalińskiego - Różana
D02
17B
-
Kliknij, aby pobrać
Lewicka
odc. Madalińskiego - Różana
D02
88
-
Kliknij, aby pobrać
Ligocka
odc. aleja Niepodległości - Ligocka 2
D02
16
-
Kliknij, aby pobrać
Łowicka
odc. Rakowiecka - Narbutta
D03
8A
-
Kliknij, aby pobrać
Łowicka
odc. Narbutta - Madalińskiego
D03
8B
-
Kliknij, aby pobrać
Łowicka
odc. Madalińskiego - Różyckiego
D03
8C
-
Kliknij, aby pobrać
Łyżwiarska
odc. Madalińskiego - Łyżwiarska 1
D03
90
-
Kliknij, aby pobrać
Madalińskiego
odc. Boboli - Karłowicza
D03
15A
-
Kliknij, aby pobrać
Madalińskiego
odc. Karłowicza - Kielecka
D03
15B
-
Kliknij, aby pobrać
Madalińskiego
odc. Kielecka - aleja Niepodległości
D03
15C
-
Kliknij, aby pobrać
Madalińskiego
odc. aleja Niepodległości - Wiśniowa
D02
15D
-
Kliknij, aby pobrać
Madalińskiego
odc. Wiśniowa - Puławska
D02 i D01
15E
-
Kliknij, aby pobrać
Melsztyńska
odc. Wiśniowa - Sandomierska
D02
29
-
Kliknij, aby pobrać
Narbutta
odc. Boboli - Fałata
D03
14A
-
Kliknij, aby pobrać
Narbutta
odc. Fałata - Opoczyńska
D03
14B
-
Kliknij, aby pobrać
Narbutta
odc. Opoczyńska - aleja Niepodległości
D03
14C
-
Kliknij, aby pobrać
Narbutta
odc. aleja Niepodległości - Wiśniowa
D02
14D
-
Kliknij, aby pobrać
Narbutta
odc. Wiśniowa - Puławska
D02 i D01
14E
-
Kliknij, aby pobrać
Niepodległości
odc. aleja Armii Ludowej - Leszowa
D02
5A
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Niepodległości
odc. Leszowa - Batorego
D02
5B
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Niepodległości
odc. Batorego - Rakowiecka
D02
5C
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Niepodległości
odc. Rakowiecka - Narbutta
D02
5D
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Niepodległości
odc. Narbutta - Madalińskiego
D02
5E
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Niepodległości
odc. Madalińskiego - Dąbrowskiego
D02
5F
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Nowosielecka
odc. Suligowskiego - Czerniakowska
J18 i D04
79
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Olesińska
odc. Grażyny - Puławska
D01
31
-
Kliknij, aby pobrać
Opoczyńska
odc. Rakowiecka - Narbutta
D03
10
-
Kliknij, aby pobrać
Podchorążych
odc. Gagarina - Podchorążych 71
J18 i D04
72A
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Podchorążych
odc. Podchorążych 71 - Suligowskiego
J18
72B
-
Kliknij, aby pobrać
Podchorążych
odc. Suligowskiego - Czerska
D04
72C
-
Kliknij, aby pobrać
Podchorążych
odc. Czerska - koniec ulicy
D04
72D
-
Kliknij, aby pobrać
Pogodna
odc. Zajączkowska - Grottgera
D01
83
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Rakowiecka
odc. Boboli - Fałata
D03
13A
-
Kliknij, aby pobrać
Rakowiecka
odc. Fałata - Opoczyńska
D03
13B
-
Kliknij, aby pobrać
Rakowiecka
odc. Opoczyńska - aleja Niepodległości
D03
13C
-
Kliknij, aby pobrać
Rakowiecka
odc. aleja Niepodległości - Wiśniowa
D02
13D
-
Kliknij, aby pobrać
Rakowiecka
odc. Wiśniowa - Puławska
D02 i D01
13E
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Rejtana
odc. Starościńska - Sandomierska
D02
28A
-
Kliknij, aby pobrać
Rejtana/Olszewska
odc. Sandomierska - Puławska
D01
28B
-
Kliknij, aby pobrać
Rostafińskich
odc. Żwirki i Wigury - Boboli
D03
21
-
Kliknij, aby pobrać
Różana/Grażyny
odc. aleja Niepodległości - Puławska
D02 i D01
33B
-
Kliknij, aby pobrać
Różyckiego
odc. Łowicka - Różyckiego 1
D03
87
-
Kliknij, aby pobrać
Rychlińskiego
odc. aleja Niepodległości - Rychlińskiego nr 2
D02
20
-
Kliknij, aby pobrać
Sandomierska
odc. Rakowiecka - Olesińska
D02 i D01
26
ulica graniczna na styku obszarów, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Sielecka
odc. Podchorążych - Gagarina
D04
74
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Starościńska
odc. Rakowiecka - Rejtana
D02
25
-
Kliknij, aby pobrać
Stępińska
odc. Podchorążych - Gagarina
D04
73
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Suligowskiego
odc. Czerniakowska - Nowosielecka
J18
80
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Waryńskiego
odc. aleja Armii Ludowej - Batorego
D02 i J18
39A
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Waryńskiego
odc. Batorego - Puławska
D02 i J18
39B
ulica graniczna na styku obszarów
Kliknij, aby pobrać
Wiśniowa
odc. Batorego - Rakowiecka
D02
24A
-
Kliknij, aby pobrać
Wiśniowa
odc. Rakowiecka - Narbutta
D02
24B
-
Kliknij, aby pobrać
Wiśniowa
odc. Narbutta - Melsztyńska
D02
24C
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Wiśniowa
odc. Madalińskiego - koniec ulicy
D02
24D
-
Kliknij, aby pobrać
Wrotkowa
odc. Madalińskiego - Balladyny
D03
85
-
Kliknij, aby pobrać
Wybieg
odc. Spacerowa - Słoneczna
D01
46
-
Kliknij, aby pobrać
Zajączkowska
odc. Pogoda - Spacerowa
D01
82
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
Kliknij, aby pobrać
Żwirki i Wigury
odc. Banacha - Nowickiego
D03
3
-
Kliknij, aby pobrać
ulica
odcinek
(jeśli dotyczy)
symbol obszaru
numer
arkusza projektowego
ew.
dodatkowe
informacje
zatwierdzony
projekt stałej
organizacji ruchu

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl